Αλλαγή ημερομηνίας διδασκαλίας του μαθήματος "Εφαρμογές Διασυνδεδεμένων Ψηφιακών Συστημάτων" του 9ου εξαμήνου

Αλλαγή ημερομηνίας διδασκαλίας του μαθήματος "Εφαρμογές Διασυνδεδεμένων Ψηφιακών Συστημάτων" του 9ου εξαμήνου