Έτος 2019

Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Μέση Ανατολή: Χωρικές Προσεγγίσεις – EMME

HYPERION: Ανάπτυξη Συστήματος Λήψης Απόφασης για την Βελτίωση της Ευρωστίας της Ανακατασκευής Ιστορικών Περιοχών που Επηρεάζονται από την Κλιματική Αλλαγή με χρήση Καινοτόμων Αισθητήρων και Μοντέλων»

YADES : Βελτιωμένη Ανθεκτικότητα και αειφόρος αποκατάσταση περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς που αντισταθμίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και άλλους κινδύνους με χρήση καινοτόμων αλγορίθμων και εργαλείων μοντελοποίησης

Φωτονική Συσκευή Αποδοτικού Κόστους για Έγκαιρη Πρόβλεψη, Εποπτεία και Διαχείριση Ελκών Διαβητικού Ποδιού

Πλατφόρμα Φωτονικών Αισθητήρων για την βελτιστοποίηση των διεργασιών σε βιομηχανία πετρελαίου

Τεχνική Βοήθεια για τη βελτίωση υπηρεσιών διακυβέρνησης στην Ελλάδα, Μέρος Ι «Υποστήριξη της βελτίωσης της στέγασης των θυμάτων φυσικών καταστροφών