Έτος 2020

euPolis: Ολοκληρωμένη μεθοδολογία πολεοδομικού σχεδιασμού με βάση φυσικές λύσεις (NBS) για την ενίσχυση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών: η προσέγγισης του euPolis

Εργαλεία παρακολούθησης της Γης στην προώθηση της ψηφιακής οικονομίας.

RAMONES Παρακολούθηση ραδιενέργειας σε ωκεάνια οικοσυστήματα

Εργαλεία παρακολούθησης της Γης στην προώθηση της ψηφιακής οικονομίας

iToBoS - ευφυής σαρωτής σώματος για την έγκαιρη ανίχνευση μελανώματος

Αστικός και συγκοινωνιακός ανασχεδιασμός για τη μείωση της εξάρτησης από τα αυτοκίνητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και βόρειας Κορέας.

Διευκόλυνση της επόμενης γενιάς αποτελεσματικών και έξυπνων πολιτικών που σχετίζονται με το νερό, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και μάθηση ενίσχυσης για την αξιολόγηση του νερού – ενέργειας – τροφίμων – οικοσυστήματος (WEFE) Nexus - NEXOGENESIS

REACT Πληθοποριστικά, copernicus και υπερφασματικά δεδομένα για την ανίχνευση , εκτίμηση και παρακολούθηση των θαλάσσιων απορριμμάτων

Ευφυές σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση και πρόβλεψη πετρελαιοκηλίδων στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Οριζόντια γεωχωρικά και περιβαλλοντικά εργαλεία Steam για τη νέα γενιά - Go steam

Δημιουργία Πράσινων και Αειφόρων Κοινωνιών με την Κάλυψη του Κενού της Γνώσης Ανάμεσα στις Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες του Μηχανικού με σκοπό την δημιουργία μίας αποκριτικής τεχνητής νοημοσύνης.

Υγιέστερες πόλεις μέσω αναγεννητικών μπλε - πράσινων τεχνολογιών: Η προσέγγιση του Heart.