Υποτροφίες

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ
 1. Ανακοίνωση του Ι.Κ.Υ. για την προκήρυξη χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο την οικονομική αδυναμία και κατά προτίμηση την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, σε  προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΑΙΤΗΣΗ

 2. Σε συνέχεια της "Ανακοινωση Πρόσκλησης Προπτυχιακών Υποτροφιων ΕΚΟ 2018-2019" που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Σχολής μας στις 14 Νοεμβρίου 2019,
  σας ενημερωνουμε για τα εξής:

   α) Μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ  www.iky.gr το προσεχές διάστημα, οι υποψήφιοι θα κληθούν με βάση τη σειρά κατάταξής τους, να υποβάλλουν στο ΙΚΥ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από το ΙΚΥ.

  β) Μια από τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης είναι οι φοιτητές/τριες (πλην των πρωτοετών) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδ. έτους 2017-18. Σας επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας σε μορφή.doc (word) το Παράρτημα 1 της Πρόσκλησης «Υπόδειγμα βεβαίωσης του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου». Στην ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι «Ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του έτους 2017-2018 έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδ. έτους 2017/18, δλδ το Σεπτέμβριο 2018».

 3. Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την προκήρυξη της υποτροφίας "ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ" έτους 2019 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 4. Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την προκήρυξη υποτροφίας "Νικολάου Ι. Κρητικού" ακαδ. έτους 2019-2020 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  *Επισημαίνεται ότι η υποτροφία αυτή χορηγείται στον φοιτητή/τρια με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των μαθημάτων των "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ" που διδάσκονται κατά το πρώτο έτος σπουδών σε δύο εξεταστικές περιόδους, το οποίο σημαίνει ότι για την εύρεση των δικαιούχων λαμβάνεται η επίδοση των φοιτητών στο εξάμηνο που διδάσκεται το μάθημα και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.