Υποτροφίες

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ
  1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης Προπτυχιακών Υποτροφιών ΕΚΟ 2018-2019

    Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018/19», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» ανακοινώνει:

    α) το Δελτίο Τύπου

    β) τη σχετική Πρόσκληση