Συνεδριάσεις Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Τετάρτη 12 Mαΐου 2021 στις 13:00μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (μετατέθηκε από 5/5/2021): Παρασκευή 7 Mαΐου 2021 στις 13:00 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 στις 09:30 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής ΠΠΣ: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στις 12:30 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ)

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής ΠΠΣ: Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 στις 12:00 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ)

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής ΠΠΣ:Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 στις 09:30π.μ. μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ)

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής ΠΠΣ, εξ αναβολής:Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 στις 09:30π.μ. μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ)

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής ΠΠΣ: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 στις 09:30π.μ. μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ) ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων

Προσχέδιο πρότασης αναμόρφωσης ΠΠΣ


ΠΕΜΠΤΗ 14/01/2021

Πρόσκληση

 


ΠΕΜΠΤΗ 04/02/2020
Πρόσκληση
ΠΕΜΠΤΗ 23/01/2020
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 19/12/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2019
Πρόσκληση

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/06/2019
Πρόσκληση

ΤΡΙΤΗ 11/06/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 23/05/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 18/04/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 28/03/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 07/03/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 28/02/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 21/02/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 31/01/2019
πρόσκληση: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΑΤΜ, κ. Α. Γεωργόπουλος καλεί σε συνεδρίαση την Επιτροπή, την Πέμπτη 31/1/2019 στις 9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής κτήριο ΒΕΗ ισόγειο.
πρακτικά

ΠΕΜΠΤΗ 24/01/2019
πρόσκληση 
πρακτικά

ΠΕΜΠΤΗ 10/01/2019
πρόσκληση 
πρακτικά

ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018
πρόσκληση
πρακτικά