Προσωπικό Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ι. Ναλμπάντης, Αναπλ. Καθηγητής

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Καθηγητές: Α. Μαντόγλου, Β. Τσιχριντζής, Β. Ψαριανός
Αναπληρωτές Καθηγητές: Σ. Γιακουμάκης, Μ. Καττής, Ι. Ναλμπάντης, Κ. Κεπαπτσόγλου
Επίκουροι Καθηγητές: Ε. ΆγαΙ. Σπυροπούλου

Ε.ΔΙ.Π.
Χ. Βαγγέλης, Π. Ψαρρόπουλος

Ι.Δ.Α.Χ.
Π. Κώτση

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Ι. Αρμούτη, Δ. Γκότσης, Δ. Κάτσαρης, Α. Καψαμπέλη, Γ. Κοψιαύτης, Γ. Κουσκούλης, Σ. Μασσίνας, Ι. Παπαγεωργάκη, Β. Παπαθανασοπούλου, Γ. Παυλίδης, Ι. Πρέσβελος, Γ. Στεφανής, Β. Χριστέλης, Π. Χωριανόπουλος