Έτος 2020

Πρόγραμμα μακροχρόνιας παρακολούθηση δομικής κατάστασης υψηλών βάθρων κόμβου Μεταμόρφωσης Αττικής Οδού

Διερεύνηση και αξιολόγηση των προοπτικών δημιουργίας ενός περιβαλλοντικά φιλικού πλαισίου αδειοδότηση ταξί

Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης στην Επεξεργασία και Ανάλυση Σημάτων

Τετραδιάστατη ανάλυση πέρα του Ορατού Φάσματος σε πραγματικές εφαρμογές Μηχανικών

Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης στην Επίβλεψη Ατελειών σε Κτήρια και Οδούς

Walkable Athens: Πρότυπο Γεωχωρικό παρατηρητήριο περπατησιμοτητας Δήμου Αθηναίων

Μεθοδολογικό πλαίσιο εύρωστου συνεργατικού εντοπισμού DGNSS/INS χαμηλού κόστους για κρίσιμες εφαρμογές συνδεδεμένων οχημάτων

Έργο στήριξης Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Καθημερινή Ενημέρωση σε θέματα μεταφορών από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ μέσω του ραδιοφώνου της ΕΡΤ ΑΕ

Εκτίμηση και συγκριτική αξιολόγηση μοναδιαίου κόστους λειτουργίας γραμμών αστικών λεωφορείων Ο.Σ.Υ. και Γραμμών ΚΤΕΛ Αθήνας Α.Ε.

Επεξεργασία ψηφιακών γεωγραφικών και στατιστικών δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ και ένταξη τους σε γεωχωρική βάση δεδομένων

ASTARTE ‘Ανάλυση χρονοσειρών θερμικών εικόνων και εικόνων ΣΑΡ για την κατανόηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας στα δάση’

BeeMAP - Διασφάλιση παραγωγής και αύξηση ποιότητας Μελιού στις Κυκλάδες με Χαρτογράφηση της Μελισσοκομικής Χλωρίδας και Εκτίμηση της Μελισσοχωρητικότητας

Αύξηση Παραγωγής Βαμβακιού με Σύγχρονες Τεχνολογίες Αιχμής και Βιώσιμες Πρακτικές Διαχείρισης στην Άρδευση, Λίπανση και Φυτοπροστασία

Μοντέλο Συνολικού Κόστους ιδιοκτησίας για αυτόνομα και ηλεκτρικά οχήματα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των φυσικών συστημάτων αντιρρύπανσης στην απομάκρυνση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων

Ερευνητική πρόταση για τη διερεύνηση της σχέσης του βαθμού ενσωμάτωσης των προσφύγων και μεταναστών στις ελληνικές πόλεις σε σχέση με το πρότυπο στέγασης και οικιστικού πυρήνα υποδοχής. Διατύπωση ενός κοινωνικού δείκτη ενσωμάτωσης με χωρικές ποιότητες

Προηγούμενες Τεχνικές Εντοπισμού Wifi RTT στην Ανάπτυξη και αξιολόγηση προτύπων πρόβλεψης κίνησης πεζών

EcoDrive – Προσωποποιημένη Υπηρεσία Οικολογικής Οδήγησης