Γενικές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Καλούνται οι υποψήφιοι της προκηρυχθείσας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Γεωδαισία» (αριθμ. 52531, ΦΕΚ 107/25.01.2021, Τεύχος Γ’) της ΣΑΤΜ-ΜΓ, ΕΜΠ, κ.κ.

  • Αθανάσιος Μαυροειδόπουλος με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 64010 - 25/02/2021, κωδ. θέσης APP20301
  • Ελευθερία Μυλωνά με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 64075 28/02/2021, κωδ. θέσης APP20301
  • Γεώργιος Μαλαπέρδας με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 64162 02/03/2021, κωδ. θέσης APP20301
  • Μιλτιάδης Χατζηνίκος με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 65927 17/04/2021, κωδ. θέσης APP20301
  • Δημήτριος Αναστασίου με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 65987 19/04/2021, κωδ. θέσης APP20301
  • Νικόλαος Σβήγκας με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 66014 20/04/2021, κωδ. θέσης APP20301
  • Παναγιώτης Ψιμούλης με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 66089 22/04/2021, κωδ. θέσης APP20301
  • Ευάγγελος Ρούσσος με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 66124 22/04/2021, κωδ. θέσης APP20301

  να πραγματοποιήσουν ανοιχτή διάλεξη σε δύο τμήματα, διάρκειας 20 λεπτών έκαστο κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής.  Το 1ο τμήμα θα διεξαχθεί αποκλειστικά υπό τη μορφή προπτυχιακού μαθήματος με αντικείμενο «Τεχνικές επίλυσης βάσηςGNSS στατικού εντοπισμού».  Το 2ο τμήμα θα διεξαχθεί υπό μορφή ερευνητικού σεμιναρίου με αντικείμενο «Εξέλιξη και συμβολή της δορυφορικής γεωδαισίας στις γεωεπιστήμες».Η συνολική διάρκεια της διάλεξης θα είναι 40 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο.  Στη συνέχεια, προνοείται επιπλέον χρόνος 10 λεπτών για ερωτήσεις.

  Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 από τις 09.00 πμ (ώρα Ελλάδας) ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος και του προσωπικού της ΣΑΤΜ-ΜΓσύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

  1. Αθανάσιος Μαυροειδόπουλος, ώρα 09.00 π.μ
  2. Ελευθερία Μυλωνά, ώρα 09.50 π.μ
  3. Γεώργιος Μαλαπέρδας, ώρα 10.40 π.μ
  4. Μιλτιάδης Χατζηνίκος, ώρα 11.30 π.μ
  5. Δημήτριος Αναστασίου ς, ώρα 12.20 μ.μ
  6. Νικόλαος Σβήγκας, ώρα 13.10 μ.μ
  7. Παναγιώτης Ψιμούλης, ώρα 14.00 μ.μ
  8. Ευάγγελος Ρούσσος, ώρα 14.50 μ.μ

  Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης WebEx (CISCO). Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη ακολουθεί:

  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mfbfc2f071f66c551ccb2e8f9d4f0580d

  Κωδικός πρόσβασης: WjMRp8Fjw37

  Η τριμελής εισηγητική επιτροπή
  Β.Γκίκας, Μ.Τσακίρη, Μ.Γιαννίου
 2. Καλούνται οι υποψήφιοι της προκηρυχθείσας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφία με έμφαση στις αναλυτικές και ψηφιακές μεθόδους επεξεργασίας και απόδοσης χωρικών δεδομένων» (αριθμ. 986/13.1.2021, ΦΕΚ 1050/7-5-2021, Τεύχος Γ’) της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ, κ.κ.

  • Αθανάσιος Μαυραειδόπουλος με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 31416/25-05-2021, κωδ. θέσης: APP21603
  • Γεώργιος Μαλαπέρδας με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 31866/07-06-2021, κωδ. θέσης: APP21603
  • Ευάγγελος Φιλιππίδης με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 28195/01-07-2021, κωδ. θέσης: APP21603
  • Ανδριανή Σκοπελίτη με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 26804/05-07-2021, κωδ. θέσης: APP21603
  • Απόστολος Παπακωνσταντίνου με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 20689/10-07-2021, κωδ. θέσης: APP21603

  να πραγματοποιήσουν ο κάθε ένας, ανοιχτή διάλεξη, διάρκειας 20 λεπτώνμε Θέμα «Αναλυτικές και Ψηφιακές μέθοδοι Χαρτογραφίας για την οπτικοποίηση γεωχωρικής πληροφορίας» ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος και του προσωπικού της ΣΑΤΜ την Τρίτη 14/9/2021από τις 12.00 (ώρα ελλάδος), με την ακόλουθη σειρά:

  1. Αθανάσιος Μαυραειδόπουλος, ώρα 12:00
  2. Γεώργιος Μαλαπέρδας, ώρα 12:30
  3. Ευάγγελος Φιλιππίδης, ώρα 13:00
  4. Ανδριανή Σκοπελίτη, ώρα 13:30
  5. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, ώρα 14:00

  Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από απόσταση (διαδικτυακά) χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα Microsoft Teams.
  Ο υπερσύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην ψηφιακή πλατφόρμα Microsoft Teams είναι:

  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axPdMsKgKNSG07VN9inhDesJUiSlp6XOOffa8n5rK5q01%40thread.tacv2/General?groupId=00f66aa5-5fd6-42e5-87af-59636be7b7e0&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

  Activation code :tu3q2pl

  Αθήνα, 30-8-2021

  Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

  Βύρωνας Νάκος, Καθηγητής ΕΜΠ
  Μαρίνος Κάβουρας, Καθηγητής ΕΜΠ
  Χρυσούλα Μπούτουρα, Καθηγήτρια ΑΠΘ