Προσωπικό Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Α. Στρατηγέα, Καθηγήτρια

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Καθηγητές: Α. Βλαστός, Μ. Παπαδοπούλου, Ι. Σαγιάς, Α. Στρατηγέα, Γ. Φώτης
Αναπληρωτές Καθηγητές: -
Επίκουροι Καθηγητές: -
Λέκτορες: -

Ε.ΔΙ.Π.
Κ. Αθανασόπουλος, Δρ. Α. Δάρρα, Δ. Δημητρίου, Α. ΛέκαΔρ. Δ. ΜηλάκηςΔρ. Ε. Μπακογιάννης, Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Στάμου, Δρ. Θ. Χατζηχρήστος

Ε.Τ.Ε.Π.
Σ. Κασσιού, Φ. Κρεμιζή

Ι.Δ.Α.Χ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Γ. Αναστασιάδης, Δ. Βασιλάρου, Α. Βασιλείου, Α. Βάσση, Ε. Βαφειάδης, Α. Γιούτσου, Σ. Γκούμας, Α. Γουλιάμου, Γ. Δημητρίου, Χ. Διονέλης, Β. Ελευθερίου, Α. Ζερβάκου, Χ. Ζούβα, Δ. Ζύγρα, Π. Κορδοπάτης, Α. Κυριαζή, Χ. Κυριακίδης, Ι. Μαρακάκης, Μ. Μελιδόνη, Π. Μιχαλόπουλος, Ε. Μπακούλα, Α. Μπίσκα, Μ. Παναγιωτοπούλου, Τ. Παπαγερασίμου Κληρονόμου, Χ. Παπαδέλλη, Χ.-Α. Παπαδοπούλου, Ι. Παπαευθυμίου, Γ. Πατρής, Δ. Πούλιος, Σ.Ε. Σέλλη, Ο. Σηφουνάκης, Μ. Σίτη, Γ. Σωμαράκης, Π. Σωφρονίδης, Ι. Ταρναράς, Μ. Τζιώτης, Ε. Τσατιώτης, Ι. Τσιπλακίδης, Μ. Φραντζή, Ε. Χαντζηνικολάου, Γ. Χριστοδουλοπούλου, Γ. Χρονόπουλος