Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

  Καλούνται οι νεοεισαχθέντες στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής για το Ακαδ. Έτος 2021-2022,

  1. ΓΕΛ
  2. ΕΠΑΛ
  3. 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ 2019
  4. 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ 2020
  5. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στη ΣΑΤΜ-ΜΓ, να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας ΣΑΤΜ-ΜΓ: secret@survey.ntua.gr από το Σάββατο 25/09/2021 έως και την Τετάρτη 29/09/2021τα εξής δικαιολογητικά ως επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή pdf ή jpg με θέμα «Εγγραφή Πρωτοετούς ακαδ. έτους 2021-2022_και το Ονοματεπώνυμό τους:

  1. Αντίγραφο της Αίτησης Εγγραφής, η οποία ολοκληρώθηκε στη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  2. Απλή Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Απλό Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
  4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
  5. Bεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Αποστολή μιας Φωτογραφίας τύπου ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή (jpg), (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)  στοe-mail της Σχολήςsecret@survey.ntua.gr & προσκόμιση της σε έντυπη μορφή στο Προπτυχιακό τμήμα της ΣΑΤΜ-ΜΓ με την έναρξη των μαθημάτων (ώρες κοινού καθημερινά 11.30-13.30).
  7. Πιστοποιητικό Διαγραφής (αφορά μόνο τους φοιτητές της κατηγορίας εισαγωγής 10%).
  8. Αίτηση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου: Δείτε εδώ

                                                                                                         

                                                                                                     ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΤΜ-ΜΓ

   

   

 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΓΑΙ 4ου ΕΞΑΜ. (ΑΚAΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-21)

  Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα  «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι», ότι αυτό θα διεξαχθεί στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου  με ημερομηνία έναρξης Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και λήξης Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021. Αναλυτικότερες οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα mycourses του μαθήματος.

 3. Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί στο μάθημα  «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι», 4ου εξάμήνου, ότι αυτό θα διεξαχθεί στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου  με ημερομηνία έναρξης Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και λήξης Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021.

  Αναλυτικότερες οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα mycourses του μαθήματος.

  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ