Ανακοίνωση για τους φοιτητές της ΣΑΤΜ-ΜΓ

Η Γενική Συνέλευση της ΣΑΤΜ-ΜΓ κατά τη συνεδρίασή της στις 29/02/2024 αποφάσισε:

  1. Την τροποποίηση των ημερομηνιών του ακαδημαϊκού ημερολογίου, που αφορούν στην
  • ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών (εαρινού εξαμήνου) από 12/3/2024 έως 14/3/2024 (ήταν 19/02/2024 -21/02/2024)
  • περίοδο εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών (περιόδου Φεβρουαρίου) από 11/3/2021 έως 15/3/2024.
  1. Την τροποποίηση, μόνο για το ακαδ. έτος 2023-2024, του αριθμού οφειλόμενων μαθήματων ως τη λήψη διπλώματος για τη δήλωση του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης, από 12 σε 18 μαθήματα.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΡΕΜΙΖΗ