Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων στο Εαρινό Εξάμηνο,  θα ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, σε ημέρα που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

  Επισημαίνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, λειτουργεί για πρώτη φορά το νέοΠρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (νΠΠΣ) και διδάσκονται αποκλειστικά τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό.

  Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων στο Εαρινό Εξάμηνο θα γίνουν με βάση το νέο ΠΠΣ και τις Μεταβατικές Διατάξεις.

  Οι φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν στο 2ο, 4οκαι 6οεξάμηνο, ακολουθούν τη δομή και τις υποχρεώσεις του νέου ΠΠΣ (νΠΠΣ) και

  • Δεν έχουν δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων μεγαλύτερου εξαμήνου από εκείνο της εγγραφής.
  • Έχουν δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων του εξαμήνου εγγραφής.
  • Έχουν δυνατότητα δήλωσηςοφειλούμενων μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων, σύμφωνα με την αντιστοίχισή τους με τα μαθήματα του νέου ΠΠΣ και τις μεταβατικές διατάξεις.
  • Ειδικότερα, ΟΛΟΙ οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου έχουν την υποχρέωση δήλωσης και παρακολούθησης του μαθήματος Γεωδαισία ΙI του 2ου εξαμήνουτου νΠΠΣ, (για περισσότερα βλ. Μεταβατικες Διατάξεις).
  • Ειδικότερα, ΟΛΟΙ οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου έχουν την υποχρέωση δήλωσης και παρακολούθησης του μαθήματος Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις του 4ου εξαμήνουτου νΠΠΣ, (για περισσότερα βλ. Μεταβατικες Διατάξεις).

  Οι φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν στο 8οή μεγαλύτεροεξάμηνο θα ακολουθήσουν το παλαιό ΠΠΣ (πΠΠΣ) του 2022-2023, ως προς τη δομή και τις υποχρεώσεις τους για λήψη διπλώματος και θα δηλώσουν τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη διπλώματος, όπως αυτά έχουν αντιστοιχηθεί στο νΠΠΣ, ανεξαρτήτως εξαμήνου. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται aρχείο, με πίνακες αντιστοίχισης των μαθημάτων του πΠΠΣ στο νΠΠΣ (κορμού και επιλογής ανά κατεύθυνση).

  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ
  ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΡΕΜΙΖΗ
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/2/2024
  Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών ΕΜΠ απο μεταγραφή και ειδικών κατηγοριών.
  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, από 12/02/2024 έως 29/02/2023, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο protokollo@central.ntua.gr Στα δικαιολογητικά θα συμπεριλαμβάνονται η βεβαίωση σπουδών καθώς και η βεβαίωση διαγραφής της Σχολής από την οποία προέρχεται ο/η φοιτητής/τρια.

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ, τηλ.: 2104206893, neemp.gram@gmail.com

 3. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024
  H έναρξη των μαθημάτων των χειμερινών εξαμήνων για το ακαδ. έτος 2023-2024 θα γίνει, τη Δευτέρα 12/02/2024
  2ο εξάμηνο 
  4ο εξάμηνο 
  6ο εξάμηνο 2η αναρτηση (09/02/2024)
  8ο εξάμηνο 3η αναρτηση (15/02/2024)
 4. Ειδοποιούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν στο HELIOS, μέχρι την Παρασκευή 9/2/2024, στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου που προτίθενται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Στη συνέχεια θα λάβουν ενημέρωση (στο HELIOS), από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος, για τον κωδικό της ομάδας στο MS Teams όπου θα γίνονται οι διαλέξεις κάθε μαθήματος. Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου είναι την Δευτέρα 12/2/2024.

  Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στο HELIOS ΔΕΝ αντικαθιστά την επίσημη εγγραφή στα μαθήματα, που πρέπει να γίνει, στην προβλεπόμενη προθεσμία, στο εγγραφολόγιο.

  Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων Δευτέρα 12/02/2024.

 5. ΟΔΗΓΙΕΣ

  για την συμμετοχή σε μάθημα εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμαςMS Teams 

  Σύμφωνα με την εκδοθείσα (σήμερα το πρωί) ανακοίνωση από την Γραμματεία της ΣΑΤΜ-ΜΓ , τις επόμενες 3 ημέρες (31/1-2/2) θα διεξαχθούν με εξ αποστάσεως διαδικασία τα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος του χειμερινού εξαμήνου 2023-24, στην πλατφόρμα MS Teams.

  Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σας στα εξ αποστάσεως μαθήματα, παρατίθενται στη συνέχεια σχετικές οδηγίες.

  Κατά την εγγραφή στο ΕΜΠ, σας διατέθηκε ένας λογαριασμός με όνομα χρήστη rsYYNNN, όπου YY το έτος της εγγραφής σας και ΝΝΝ ο αριθμός που αντιστοιχεί στη σειρά επιτυχίας σας. 

  Για τη συμμετοχή σας στα εξ αποστάσεως μαθήματα είναι υποχρεωτική (βασική προϋπόθεση) η χρήση αυτού του λογαριασμού χρήστη. Ο λογαριασμός αυτός παρέχει, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε υπηρεσία email, με ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει τη μορφή: 

  rsΥΥΝΝΝ@central.ntua.gr  ή rsΥΥΝΝΝ@mail.ntua.gr   

  Επίσης, ο λογαριασμός αυτός υποστηρίζει την πιστοποίηση ταυτότητας σε άλλες δικτυακές υπηρεσίες, όπως η υπηρεσία Microsoft365, η οποία περιλαμβάνει το MS Teams. Στην περίπτωση αυτή, το όνομα χρήστη που σας παραπέμπει στην υπηρεσία ταυτοποίησης του ΕΜΠ είναι της μορφής  rsΥΥΝΝΝ@ntua.gr η οποία δεν αντιστοιχεί σε email, παρά την συντακτική ομοιότητα. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σε εξ αποστάσεως μάθημα με χρήση οποιουδήποτε άλλου λογαριασμού, είτε του ΕΜΠ (π.χ. @survey.ntua.gr) είτε εξωτερικών (π.χ. gmail, hotmail, κλπ).

  Συνεπώς, προκειμένου να συμμετάσχετε στα εξ αποστάσεως μαθήματα, καλείστε: 

  • να ενεργοποιήσετε, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση που αντιστοιχεί στον λογαριασμό στο ΕΜΠ του τύπου rsΥΥΝΝΝ@central.ntua.gr ή rsΥΥΝΝΝ@mail.ntua.gr
  • να εξασφαλίσετε η σύνδεσή σας στο internet να λειτουργεί κανονικά (χωρίς απαιτήσεις υψηλών ταχυτήτων σύνδεσης). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ο υπολογιστή σας να διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο.

  Για να γίνει η πιστοποίηση της ταυτότητας σας ως χρήστες του ΕΜΠ, μεταφέρεστε από το δικτυακό τόπο που αιτείται την πιστοποίηση (delos365.grnet.gr για την υπηρεσία Microsoft 365), σε υπηρεσία πιστοποίησης του ΕΜΠ. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του MS Teams στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/document/d/1_IQf7tWQk_Q4chaAl4O5DoD0jClRgKjYxmPdNV7DIHY/edit