Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής μας, ότι:

  α) H συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος 6216 Τεχνικής Μηχανικής, για τους φοιτητές που δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στην κανονική εξέταση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα γίνει την Τετάρτη 04/10/2023 ώρα 15:30 στην αίθουσα Α001

  β) Η συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος 6129  Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, για τους φοιτητές που δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στην κανονική εξέταση λόγω της απεργίας των ΜΜΜ, θα γίνει την Πέμπτη 05/10/2023 ώρα 17:00  στην αίθουσα Α002

 2. Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων στο Χειμερινό Εξάμηνο, για όλα τα εξάμηνα, πλην του 1ου εξαμήνου,  θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 9/10/2023  και όχι απότις 2/10/2023 όπως αναγράφεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

  Επισημαίνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το νέοΠρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (νΠΠΣ) και θα διδαχθούν αποκλειστικά τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό.

  Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων στο Χειμερινό Εξάμηνο, θα γίνουν με βάση το νέο ΠΠΣ και τις Μεταβατικές Διατάξεις.

  Οι φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν στο 1ο, 3οκαι 5οεξάμηνο, ακολουθούν τη δομή και τις υποχρεώσεις του νέου ΠΠΣ (νΠΠΣ) και

  • Δεν έχουν δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων μεγαλύτερου εξαμήνου από εκείνο της εγγραφής.
  • Έχουν δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων του εξαμήνου εγγραφής.
  • Έχουν δυνατότητα δήλωσηςοφειλούμενων μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων, σύμφωνα με την αντιστοίχησή τους με τα μαθήματα του νέου ΠΠΣ και τις μεταβατικές διατάξεις.
  • Ειδικότερα ΟΛΟΙ οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου έχουν την υποχρέωση δήλωσης του μαθήματος Γεωδαισία ΙΙΙ του νΠΠΣ, ανεξαρτήτα αν χρωστούν ή όχι το μάθημα Γεωδαισία ΙΙΙ του πΠΠΣ, καθώς περιλαμβάνει διαφορετική ύλη, παρότι έχουν κοινή ονομασία (για περισσότερα βλ. Μεταβατικες Διατάξεις).

  Οι φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν στο 7ο, 9οή μεγαλύτεροεξάμηνο θα ακολουθήσουν το παλαιό ΠΠΣ (πΠΠΣ) του 2022-2023, ως προς τη δομή και τις υποχρεώσεις τους για λήψη διπλώματος και

   28/9/2023
  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ
  ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΡΕΜΙΖΗ

   

 3. Πρόσκληση υποδοχή πρωτοετών 2023 24

 4.  

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

  Καλούνται οι νεοεισαχθέντες στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής για το Ακαδ. Έτος 2023-2024:

  1. ΓΕΛ
  2. ΕΠΑΛ
  3. 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ 2021
  4. 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ 2022
  5. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
  6. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στη ΣΑΤΜ-ΜΓ, όπως αποστείλουναπό  Παρασεκυή 15/09/2023 έως και Τετάρτη 20/09/2023 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας ΣΑΤΜ-ΜΓ:secret@survey.ntua.gr  πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αντίγραφο της Αίτησης Εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ
  2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση)
  3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (δεν απαιτείται επικύρωση)
  4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης (εκτύπωση από https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia)
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ ( εκτύπωση από το https://www.amka.gr/AMKAGR/)
  6. Αποστολή μιας έγχρωμης Φωτογραφίας τύπου αστυνομικής ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή (jpg) στο e-mail της Σχολής secret@survey.ntua.gr & προσκόμιση της σε έντυπη μορφή στο Προπτυχιακό τμήμα της ΣΑΤΜ-ΜΓ με την έναρξη των μαθημάτων (ώρες κοινού καθημερινά 11.30-13.30).
  7. Αίτηση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου: Δείτε εδώ
  8. Οι εισακτέοι με το 10%, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, πρέπει να επισυνάψουν και αποφοιτήριο (Πιστοποιητικό Διαγραφής) από την προηγούμενη σχολή το συντομότερο δυνατόν

  Το κάθε αρχείο .pdf  θα ονομάζεται με το ΕΠΙΘΕΤΟ του φοιτητή/τριας σας και τον αντίστοιχο αριθμό.

  To θέμα (subject)του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) θα είναι: «Εγγραφή πρωτοετούς φοιτητή/τριας 2023-2024 (επώνυμο) (όνομα)»,στο οποίο να εμπεριέχονται όλα τα έγγραφα σε ξεχωριστά αρχεία .pdf, όπως αναφέρονται παραπάνω.

                                                                                                                                                                                                              ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΤΜ-ΜΓ

 5. ANAKOΙΝΩΣΗ

  Ανακοινώνεται στους εισαχθέντες φοιτητές της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ακαδ. έτους 2023-24, με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε, ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 12/9/2023 έως 25/9/2023.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν, καταρχάς ηλεκτρονικά, στο e-mail της Γραμματείας ΣΑΤΜ-ΜΓ secret@survey.ntua.gr πλήρη φάκελο με τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Φ.152/98277/Α5/07-09-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με την έναρξη των μαθημάτων, θα πρέπει να καταθέσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 02/10/2023 έως και 06/10/2023 στις θυρίδες του προπτυχιακού τμήματος της ΣΑΤΜ-ΜΓ-ώρες κοινού: 11.30-13.30,προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, μετά από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

  Δείτε εδώ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Το κάθε αρχείο .pdf  ονομάζεται με το ΕΠΙΘΕΤΟ του φοιτητή/τριας.

  To θέμα (subject)του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) θα είναι: «Εγγραφή Αλλοδαπών–Αλλογενών_Ονοματεπώνυμο_2023-2024»,στο οποίο να εμπεριέχονται όλα τα έγγραφα σε ξεχωριστά αρχεία .pdf, όπως αναφέρονται παραπάνω.

  Από τη Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ