Έρευνα στο Εργαστηρίο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου

1

Αλγοριθμική Χωροθέτηση Κέντρων και Μονάδων Εξυπηρέτησης σε Αιτιοκρατικά και Στοχαστικά Συστήματα Ζήτησης

Μακρής Ανδρέας

(Επιβλ: Κουτσόπουλος)

1987

2

Συμβολή στη Συγκριτική Μέτρηση του Οπτικού Περιβάλλοντος του Δρόμου για την Επιλογή της Βέλτιστης Λύσης.

+ Προσαρτήματα

Κοφίτσας Ιωάννης

(Επιβλ: Κουτσόπουλος)

1987

3

Βασισμένος σε Σενάρια Χωροθετικός Σχεδιασμός. Μια προσέγγιση μέσω των Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων

Φώτης Γεώργιος

(Επίβλ: Κουτσόπουλος)

1994

4

Προσδιορισμός Οικοπεριφερειών με τη χρήση ΓΣΠ και Υπολογιστικής Νοημοσύνης

Χατζηχρήστος Θωμάς

(Επίβλ: Κουτσόπουλος)

1999

5

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: Διερεύνηση Σφαλμάτων στη Διαδικασία Δημιουργίας Ψηφιδωτών Μοντέλων Εδάφους

Αχιλλέως Γεώργιος

(Επιβλ: Κουτσόπουλος)

2001

6

Προβολή Δημογραφικών Δεδομένων με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων και Ασαφούς Λογικής

Γραικούσης Γεώργιος

(Επιβλ: Κουτσόπουλος)

2005

7

Πλαίσιο Δημιουργίας και Σύγκρισης Χωρικών Κοινωνικοοικονομικών Μονάδων

Δάρρα Αθανασία

(Επίβλ: Κουτσόπουλος)

2009

8

Ανάπτυξη Χωρικού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Χωρικά Καθορισμένη Διαχείριση Καλλιεργειών

Παπαδόπουλος Αντώνιος

(Επίβλ: Κουτσόπουλος)

2010

9

ΔιαλειτουργικότηταστηνΕκπαίδευσηΕνηλίκωνσταΓΣΠ. Σχεδιασμός Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ανδρουλακάκης Νικόλαος

(Επιβλ: Κουτσόπουλος)

2010

10

Evaluation of the Biodiversity in Sustainable Development Using GIS

Petrosyan Azniv

(Επιβλ: Κουτσόπουλος)

2012

 

 

 

Διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη

 

Α/Α

Τίτλος

Ονοματεπώνυμο

1

Μελέτη και διαχείριση μεταβολών των παράκτιων περιοχών με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Χρ. Ζούβα

2

Προσδιορισμός οικοπεριφερειών με χρήση αναλυτικών μεθόδων και ΓΣΠ

Π. Κορδοπάτης

3

Προσδιορισμός, έλεγχος και συσχέτιση σύνθετων γεωχωρικών δεικτών για το φυσικό παράκτιο περιβάλλον με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Α. Ζερβάκου

4

Δεν έχει ορισθεί

Γ. Χάλαρης

5

Πολεοδομικές πολιτικές για την βέλτιστη αξιοποίηση των δικτύων σταθερής τροχιάς. Οικονομικές παράμετροι

 Ι. Παπαευθυμίου

6

Διερεύνηση της σημασίας των κοινωνικών δικτύων ως εργαλείου στο σχεδιασμό των  μεταφορών

Εμ. Τσιασιώτης