Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις στην Γνωστική Περιοχή του Κτηματολογίου

 

2013

 

 

 

Potsiou, C., 2013. Policies for formalization of informal development: Recent experience from Southeastern Europe. Land Use Policy

 

Spirou-Sioula, K., Ioannidis, C., Potsiou, C., 2013. Technical Aspects for a 3D Hybrid Cadastre Model. Survey Review, ISSN 0039-6265, online ISSN 1752-2706

 

Basiouka, S., Potsiou, C., 2013. The Volunteered Geographic Information in Cadastre: perspectives and citizens’ motivations  over potential participation in mapping. GeoJournal. Spatially Integrated Social Sciences and Humanities, Vol. 78, no.4, ISSN 0343-2521

 

 

2012

 

 

 

Συλαίου, Σ., Μπασιούκα, Σ., Πότσιου, Χ., Πατιάς, Π., 2012. Επισκόπηση Εφαρμογών της Εθελοντικής Γεωγραφικής Πληροφορίας με Έμφαση στην Πολιτιστική Κληρονομιά. ΧΩΡΟγραφίες, Τόμος 3, Αρ 1, 2012. ISSN 1792-3913

 

Basiouka, S., Potsiou, C., 2012. Improving cadastral survey procedures using crowd sourcing techniques.Coordinates, vol. VIII, issue 10, October 2012, pp. 20-26

 

Bregu, E., Potsiou, C., 2012. The Development of a Property Market in Albania.South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics,vol. 1, No 2s (2012): Land and Information Management in South Eastern Europe, pp. 83-96

 

Basiouka, S.,Potsiou, C., 2012. VGIinCadastre – AGreekexperimenttoinvestigatethepotentialofcrowdsourcingtechniquesinCadastralMapping. SurveyReview, volume 44, Number 325, pp.153-161

 

Potsiou, C., BasioukaS., 2012. Security of ownership versus public benefit: A case study for land taking for infrastructure in Greece as an EU member state. Survey Review, volume 44, Number 325, pp. 111-123

 

Potsiou, C., Dimopoulou, E., 2012. Access to Land and Housing of the Greek Roma. Surveying and Land Information Sciences (SaLIS), volume 72(1), March 2012, pp. 37-49

 

Potsiou, C., Boulaka, I., 2012. Informal Development in Greece: New Legislation for Formalization, the Chances for Legalization and the Dead Capital. In: Proceedings of FIG WW 2012 on “Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage”, Rome, Italy,http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts09k/TS09K_potsiou_boulaka_5514.pdf; http://www.fig.net/pub/monthly_articles/march_2012/march_2012_potsiou_boulaka.pdf

 

Spirou-Sioula, K., Ioannidis, C., Potsiou, C., 2012. Technical Aspects of a 3D Hybrid Cadastre Model. In: Proceedings of Joint FIG Commission 3, FIG Task Force on Property and Housing and UNECE WPLA Workshop, Athens, Greece,https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1

 

Basiouka, S., Potsiou, C., 2012. The Citizens' Opinion on the Use of Crowdsourcing Land Administration. In: Proceedings of Joint FIG Commission 3, FIG Task Force on Property and Housing and UNECE WPLA Workshop, Athens, Greece,https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1

 

Filippakopoulou, M., Siana, L., Alevizakis, A., Potsiou, C., 2012. The effectiveness of Greek Social Housing Policy for establishing home ownership. In: Proceedings of Joint FIG Commission 3, FIG Task Force on Property and Housing and UNECE WPLA Workshop, Athens, Greece, https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1

 

Potsiou, C., 2012. Current challenges and the urgent need for SDI. Keynote presentation at ‘SDI days 2012’ – 8th Cartography and Geoinformation Conference, Zagreb, Croatia, http://nipp.kartografija.hr/tl_files/Savjetovanje_2012/Prezentacije/14_Potsiou.pdf

 

Alexiadi, C., Potsiou, C., 2012. How the integration of n-dimensional models (BIM) and GIS technology may offer the potential to adopt green building strategies and to achieve low cost constructions. In: Proceedings of FIG Working Week 2012, Rome Italy,http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts08j/TS08J_alexiadi_potsiou_6061.pdf

 

2011

 

 

 

Potsiou, C., Dimopoulou, E., 2011. Access to Land and Legal Rights on Land and the Housing Aspects of the Greek Roma. In: Proceedings of FIG Commission 3 Conference on “The Empowerment o Local Authorities. Spatial Information and Spatial Planning Tools”, Paris, France

 

Basiouka, S., Potsiou, C., 2011. A first attempt for using VGI and crowd sourcing techniques in Cadastre. In: Proceedings of FIG Commission 3 Conference on “The Empowerment o Local Authorities - Spatial Information and Spatial Planning Tools”, Paris, France

 

Spirou-Sioula, K., Ioannidis, C., Potsiou, C., 2011. Proposal for the Development of a 3D Hybrid model for the Hellenic Cadastre. In: Proceedings of 2nd International Workshop on 3D Cadastres, Delft, The Netherlands, pp. 333-354,http://3dcadastres2011.nl/documents/020.pdf

 

 

 

2010

 

 

 

Potsiou, C., Informal Development in Europe. Experience from Albania and Greece, (2010) FIG/UN HABITAT publication ISBN: 978-92-1-132266-8,http://www.fig.net/pub/others/un-habitat_informal_urban_dev.pdf

 

Doytsher, Y., Kelly, P, Khouri, R., McLaren, R., Mueller, H., Potsiou, C., Rapid Urbanization and Mega Cities: The Need for Spatial Information Management, (2010) FIG publication 48. ISBN 978-87-90907-78-5, p. 92, http://www.fig.net/pub/figpub/pub48/figpub48.pdf

 

Potsiou, C., Theodorou, M., Elikkos, E., 2010. Increased Market Demand may lead to Informal Development. Zeitschrift fuer Geodaesie, Geoinformation und Landmanagement, Heft 1/2010 -135. Jahrgang:49-59, ISSN 1618-8950.

 

Doytsher, Y., Kelly, P, Khouri, R., McLaren, R., Mueller, H., Potsiou, C., 2010. Spatial Information Management and the current rapid process of urbanization. In: Proceedings of the International Conference on Spatial Data Infrastructures 2010, Skopje, FYROM, pp. 158-174, http://www.evkartenn.com/sdi-2010//pdf/Doytsher_etAll.pdf

 

Potsiou, C., Doytcher, Y., 2010. Urban Management: Availability of technical tools development. In: Proceedings of the International Conference on Spatial Data Infrastructures 2010, Skopje, FYROM, pp. 175-197,http://www.evkartenn.com/sdi-2010//pdf/Potsiou_Doytsher.pdf

 

Δημητρίου Γ., Μπασιούκα, Σ., Πότσιου, Χ., Χάνος, Μ., 2010. Απαλλοτριώσεις και νέοι αυτοκινητόδρομοι – Αναγκαίες αλλαγές στη θεώρηση των απαλλοτριώσεων και στις προδιαγραφές εκπόνησης των σχετικών μελετών κτηματογράφησης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ «Από τη μέτρηση & από τη διαχείριση στην παρέμβαση», Αθήνα.

 

Potsiou, C., Doytsher, Y., Kelly, P, Khouri, R., McLaren, R., Mueller, H., 2010. Rapid Urbanization and Mega Cities: The Need for Spatial Information Management. In: Proceedings of XXIV FIG International Congress 2010 on “Facing the Challenges-Building the Capacity”. Sydney, Australia,http://www.fig.net/pub/monthly_articles/march_2010/march_2010_potsiou_etal.pdf

 

 

2009

 

 

Potsiou, C., Study on Illegally Built Objects and Illegal Development in FYROM, (2009) AREC/World Bank study.

 

Tsenkova, S., Potsiou, C., Badyina, A., Self-Made Cities – In search of sustainable solutions for informal settlements in the United Nations Economic Commissions for Europe region, (2009) UnitedNations Economic Commission for Europe (UNECE), United Nations Publications, ISBN 978-92-1-117005-4, Geneva, p. 113.

 

Potsiou, C., Theodorou, M., Elikkos, E., 2009. Informal Development Due to Market Pressure-A Case Study on Cyprus and the Role of Land Administration. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, vol. 4(2009) Special Series, pp. 53-68

 

Ioannidis, C., Psaltis, C., Potsiou, C., 2009. Towards a strategy for control of suburban informal building through automatic change detection. Journal of Computers, Environment and Urban Systems (CEUS), vol. 33(1), January 2009, pp. 64-74.

 

Potsiou, C., Doytsher, Y., 2009. Technical Tools for Environmental Urban Management. In: Proceedings of 7th FIG Regional Conference on “Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment. Building the Capacity”, Hanoi, Vietnam,http://www.fig.net/pub/vietnam/papers/ts03a/ts03a_potsiou_doytsher_3760.pdf

 

 

2008

 

 

Potsiou, C., Dimitriadi, K., 2008. Tools for Legal Integration and Regeneration of Informal Development in Greece: A Research Study in the Municipality of Keratea. SurveyingandLandInformationSciences (SaLIS), vol. 68(2), June 2008, pp. 103-118

 

Ioannidis, C., Psaltis, C., Potsiou, C., 2008. Suburban Informal Building Control. Technica Chronika, Scientific Journal of the TCG, I, May-December 2008, vol. 28(2-3), pp. 111-123.

 

Potsiou, C., Mueller, H., 2008. Comparative Thoughts on German and Hellenic Urban Planning and Property Registration. Technica Chronika, Scientific Journal of the TCG, I, May-December 2008, vol. 28(2-3), pp.19-35.

 

Potsiou, C., Dimitriadi, K., 2008. Legal Integration and Environment Upgrading of Unplanned Development. In: Proceedings (CD) of FIG Commission 3 Workshop on “Spatial Information Management toward Environmental Management of Mega Cities”, Valencia, Spain

 

 

2007

 

 

Potsiou, C., Apostolatos, G., 2007. Legal Reforms for Land Management in Support of the 2004 Olympic Games in Greece and Infrastructure after the Games. Surveying and Land Information Sciences (SaLIS), vol. 67(3), September 2007, pp. 159-173

 

Ioannidis, C., Potsiou, C., Soile S., 2007. A Spatial Information System for the archaeological site of Mycenae. International Journal of Architectural Computing (IJAC), vol. 5(2), June 2007, pp. 375-394

 

Potsiou, C., 2007. Workshop on “Spatial Information Management toward Legalizing Informal Urban Development” and “Informal Settlements-Real Estate Market Needs for Good Land Administration and Planning”, Surveying and Land Information Sciences (SaLIS), vol. 67(2), pp. 91-96

  "Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών με τη ζωή και τις ρήσεις των επιφανών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδας"
Π.Ζεντέλης, Μ.Φουκά, Α.Λαμπρόπουλος - (paper,web-site)
5ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου & του Μ.Ε.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. "Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο", 27-30 Σεπτεμβρίου 2007, Μέτσοβο
"Real Estate in Greece: Taxation-Valuation-Development-Management"
T.Labropoulos, P.Zentelis - (paper, web-site)
FIG Working Week 2007 and XXX General Assembly "Strategic Integration of Surveying Services", 13-17 May 2007, Hong Kong SAR, China
 

 

2006

 

 

Potsiou, C., Ioannidis, C., 2006. Informal settlements in Greece: The mystery of missing information and the difficulty of their integration into a legal framework. Proceedings of 5nd FIG Regional Conference for Africa, Accra, Ghana,http://www.fig.net/pub/accra/papers/ts03/ts03_04_potsiou_ioannidis.pdf

 

Potsiou, C., 2006. Land Markets and e-society – International trends and the situation in Greece. Proceedings ofFIGWorkshoponeGovernance, KnowledgeManagementandeLearning, Budapest, Hungary, pp. 117-134.

 

Πότσιου, Χ., 2006. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης Αγοράς Ακινήτων και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών HellasGI ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: ο ρόλος των Γ.Σ.Π.’, Αθήνα, http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/4oSynedrio/papers/Potsiou.pdf

 

Πότσιου, Χ., 2006. Διεθνείς τάσεις και βασικές αρχές για το Κτηματολόγιο και την Διοίκηση Γης. Πρακτικά της Διημερίδας‘Η Τοπογραφία στο ΤΕΙ Αθήνας - Ελληνική πραγματικότητα και προοπτικές’, Τμήμα Τοπογραφίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα

 

Potsiou, C., Apostopaltos, G., 2006. Legal Reforms in Land Management Aspects to Support the Construction and the Continuing Use of the Olympic Infrastructure - An Example of Good Practice in Greece. Proceedings of XXIII International FIG Congress, Munich, Germany,http://www.fig.net/pub/fig2006/papers/ts65/ts65_01_potsiou_apostolatos_0755.pdf

 

"Επενδύσεις Αποδόσεων σε Χώρους Στάθμευσης"
Π.Ζεντέλης - (παρουσίαση, πρόγραμμα)
Ημερίδα ΑΠΘ & ΕΛΙΕ "Σύγχρονα θέματα του Real Estate και των εκτιμήσεων", 11 Νοεμβρίου 2006, ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

"Assessing the development of Hellenic small islands"
A.Georganta, S.Giannopoulou, T.Labropoulos, P.Zentelis - (paper, web-site)
FIG XXIII Congress and XXIX General Assembly: "Shaping the Change", October 8-13, 2006, Munich - Germany

"3D Registrations in the Hellenic Cadastre"
E.Dimopoulou, I.Gavanas, P.Zentelis - (paper, web-site)
FIG XXIII Congress and XXIX General Assembly: "Shaping the Change", October 8-13, 2006, Munich - Germany

"Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του Εθν.Κτηματολογίου & η σημερινή πραγματικότητα"
Π.Ζεντέλης - (παρουσίαση, πρόγραμμα)
Ημερίδα Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής & Κτηματολογίου: "Εθνικό Κτηματολόγιο... Κι όμως κινείται...", 21 Ιουνίου 2006, ΕΒΕΑ - Αθήνα

"Η παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα"
Π.Ζεντέλης - (παρουσίαση, πρόγραμμα)
Ημερίδα ΕΜΠ & ΕΛΙΕ "Real Estate: Δυνατότητες και προοπτικές", 27 Μαΐου 2006, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

"Λογισμικό διαχείρισης Ακινήτων & Μαζικών Εκτιμήσεων"
Α.Λαμπρόπουλος - (παρουσίαση, πρόγραμμα)
Ημερίδα ΕΜΠ & ΕΛΙΕ "Real Estate: Δυνατότητες και προοπτικές", 27 Μαΐου 2006, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

"Συστήματα Πληροφοριών και Σεισμοί. Παραδείγματα από τους σεισμούς στις Αλκυονίδες νήσους 1981 και στην Πάρνηθα 1999"
Π.Ζεντέλης - (paper, πρόγραμμα)
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: "Οι πόλεις της Μεσογείου μετά από σεισμούς" - Βόλος: 50 χρόνια από τους σεισμούς της Θεσσαλίας, 12-14 Μαΐου 2006, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης - Βόλος

"Ανάπτυξη Ανοιχτού Γ.Σ.Π. Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων ανεξάρτητο Γ.Σ.Π. λογισμικού"
Κ.Δανιηλίδης
Δ΄Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs: «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο ρόλος των Γ.Σ.Π.», 4-5 Μαΐου 2006, Αθήνα

"Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Σεισμικής Επικινδυνότητας"
Ε.Δημοπούλου, Χ.Σπυρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (paper, πρόγραμμα)
Δ΄Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs: «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο ρόλος των Γ.Σ.Π.», 4-5 Μαΐου 2006, Αθήνα

"e-Cadastre serves e-Government"
Π.Ζεντέλης - (paper, πρόγραμμα)
Δ΄Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs: «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο ρόλος των Γ.Σ.Π.», 4-5 Μαΐου 2006, Αθήνα

"GIS Applications without the GIS Software"
C.Danielides
5th FIG Regional Conference, 8�11 March 2006, Accra - Ghana

 

 

2005

 

.

 

Εισήγηση Π.Ζεντέλη
Π.Ζεντέλης - (παρουσίαση)
Ημερίδα για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της ΣΑΤΜ, 25 Νοεμβρίου 2005, ΣΑΤΜ - ΕΜΠ

"Οι Αξίες των Ακινήτων στον Νομό Λάρισας. Προσέγγιση σε δύο επίπεδα και εφαρμογή σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών"
Λ.Πατσούρα, Α.Λαμπρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (παρουσίαση, web-site)
15η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 9-11 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα

"Ο Φ.Π.Α. επί των Ακινήτων στην Ελλάδα. Αντικοινοτικές Διαστάσεις"
Π.Ζεντέλης - (παρουσίαση, πρόγραμμα)
Prodexpo 2005 "Συνέδριο για την οικονομική ανάπτυξη & την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα", 3-4 Οκτωβρίου 2005, Αθήνα

"Use of Modern Database Technologies. Establishment of Open Application in Greek Cadastral Information System"
K.Daniilidis, P.Zentelis - (article, web-site)
GEOΙnformatics online, July 12th 2005

Εισήγηση Π.Ζεντέλη
Π.Ζεντέλης - (παρουσίαση)
Ενημερωτική ημερίδα: Συνεργασία ΕΜΠ - Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 9 Ιουνίου 2005, ΕΜΠ

"Real Estate. Θεωρία και Πράξη"
Π. Ζεντέλης - (παρουσίαση)
Ελληνική Ημερίδα "Ανάπτυξη Γης στην Ευμετάβλητη Αγορά της Ελλάδας" στα πλαίσια του 56ου Διεθνούς Συνεδρίου FIABCI, 1 Ιουνίου 2005, Αθήνα

"Tα Γ.Π.Σ και οι Ζ.Ο.Ε. στην εκτός σχεδίου δόμηση. Νομική, Τεχνική και Οικονομική διάσταση"
Α.Ντέμου, Π.Ζεντέλης - (paper)
7ο Εθνικό Συνέδριο "Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια", 7-8 Μαΐου 2005, Αθήνα

"Μεταφορά Σ.Δ."
Π.Ζεντέλης
Περιοδικό RE+D. Μέρος Α: Τεύχος 54, σελ. 49-52. Μάρτιος-Απρίλιος 2005. Μέρος Β: Τεύχος 55, σελ. 67-69. Μάιος-Ιούνιος 2005.

"Greece after the Gold Rush. Impact Analysis and Sustainability of the 2004 Olympic Infrastructure"
C.Potsiou, P.Zentelis - (paper, web-site)
FIG Working Week 2005 and GSDI-8 "From Pharaohs to Geoinformatics", April 16th-21st 2005, Cairo - Egypt

"Multi-disciplinary Approach for the Environmental Analysis of Surface Waters in a Large-scale Development"
E.Dimopoulou, Ch.Ioannidis, S.Kaimaki, S.Soile, K.Adam
- (paper, web-site)
FIG Working Week 2005 and GSDI-8 "From Pharaohs to Geoinformatics", April 16th-21st 2005, Cairo - Egypt

 

.

 

2004

 

.

 

"Χρήση της τεχνολογίας Intergraph Geomedia Professional για τον ποιοτικό έλεγχο των Τοπογραφικών Μελετών της Πλανητική Α.Ε. μέσα από μια ενιαία βάση δεδομένων στην Oracle 10g"
Κ.Δανιηλίδης
Συνέδριο Χρηστών Γεωπληροφορικής «Z/I Imaging & Intergraph Mapping and Geospatial Solutions», 25 Οκτωβρίου 2004

"Συγκρότηση Συστήματος Πληροφοριών Αναπτυξιακών Έργων Ηπείρου"
Ε.Γρηγορίου, Α.Λαμπρόπουλος, Ε.Δημοπούλου, Κ.Παπαζήση, Π.Ζεντέλης - (paper, web-site)
4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου & του Μ.Ε.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. "Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ηπείρου". 23-26 Σεπτεμβρίου 2004, Μέτσοβο
Αναδημοσίευση: 14η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 1-3 Νοεμβρίου 2004, Αθήνα - (web-site)

"Ανάπτυξη Πολιτισμικού Οδηγού Περιφέρειας Ηπείρου"
Μ.Πέππα, Ε.Δημοπούλου, Α.Λαμπρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (paper, web-site)
4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου & του Μ.Ε.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. "Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ηπείρου", 23-26 Σεπτεμβρίου 2004, Μέτσοβο

"Impact of the Athens 2004 Olympic Games on Real Estate Values in Greece"
P.Zentelis, T.Labropoulos - (article)
Journal of Property Tax Assessment & Administration (IAAO). Volume 1, Issue 3, 2004, Pages 5-20
Βραβεύτηκε με το: "Donehoo Essay Award to the Author of the best essay on assessment or property tax administration for the year 2005" of the "International Association of Assessing Officers (IAAO)"

"3D-Cadastre in Greece. Legal, physical & practical issues. Application on Santorini island"
M.Papaefthimiou, T.Labropoulos, P.Zentelis - (paper, web-site)
FIG 27th Working Week "The Olympic Spirit in Surveying", May 22nd-27th 2004, Athens - Greece

"Real Estate: Νέες δυνατότητες για τους Α.Τ.Μ."
Π.Ζεντέλης - (παρουσίαση, web-site)
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 24-26 Μαϊου 2004, Αθήνα

 

.

 

2003

 

.

 

"Αξίες & υπεραξίες από την επιρροή των έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004"
Α.Λαμπρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (paper)
Διήμερο για το Real Estate του Συλλόγου Διπλωματούχων Α.Τ.Μ. Βορείου Ελλάδος, 12-13 Δεκεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη

"Comparative Analysis of NSDI Policies in Greece & Cyprus - Two different systems within the EU"
E.Dimopoulou, T.Labropoulos, V.Nikolaidou, P.Zentelis - (paper, web-site)
2nd FIG Regional Conference "Urban - Rural Interrelationship for Sustainable Environment", December 2nd-5th, 2003, Marrakech - Morroco

"The necessity of developing a CAMA system for the Real Estate Market in Greece"
A.Labropoulos, E.Dimopoulou, P.Zentelis - (paper, web-site)
UN/ECE WPLA & FIG Com 3 & Com 7 joint workshop "Spatial Information Management for Sustainable Real Estate Market. Best Practice Guidelines on Nation-wide Land Administration", May 28th-31st 2003, Athens - Greece

"Collection, Standardization, Visualization and Knowledge Sharing of NSDI information"
Ch.Potsiou, A.Labropoulos - (paper, web-site)
FIG Working Week & 125th Anniversary "Still on the frontline", April 13rd-17th 2003, Paris - France

"Πληρότητα & Βιωσιμότητα του Εθνικού Κτηματολογίου"
Π.Ζεντέλης - (paper)
Διήμερο ΠΣΔΑΤΜ & ΤΕΕ "Εθνικό Κτηματολόγιο - Μελλοντική πορεία και προοπτικές", 6-7 Φεβρουαρίου 2003, Αθήνα

 

.

 

2002

 

.

 

"Real Estate: Θεωρία & Πράξη"
Π.Ζεντέλης - (παρουσίαση)
Ημερίδα Real Estate του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ & του Συλλόγου Διπλ. Αγρ. Τοπογράφων Μηχ. Β.Ελλάδος, 11 Δεκεμβρίου 2002, Θεσσαλονίκη

"Τουρισμός και Τεχνολογία. Οι περιπτώσεις T.S.I.S. και I.G.T.I."
Π.Ζεντέλης, Α.Λαμπρόπουλος - (paper)
2ο Συνέδριο ICOMOS "Τουρισμός και Πολιτισμός - Αιγαίο και Ανάπτυξη", 9-11 Νοεμβρίου 2002, Μυτιλήνη

"Spatial Information Management - State of the Art. Developing the FIG Com3 WG3.3 Web-Inventory"
http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/photo/research/wg_33/wg33.html
Ch.Potsiou, A.Labropoulos - (παρουσίαση, web-site)
2002 Annual Meeting of Commission III, FIG, September 23rd-26th 2002, Istanbul - Turkey

"Mass Valuation in Greece. Monitoring Tax & Market Values"
Ch.Potsiou, A.Labropoulos, P.Zentelis - (paper, web-site)
UN/ECE WPLA Workshop on Mass Valuation, June 27th-28th 2002, Moscow - Russia

"Spatial Information Management: Knowledge, Organizations and Tools"
Ch.Potsiou - (web-site)
XXII FIG International Congress, April 19th-26th 2002, Washington DC - USA

"Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών για την περιφερειακή οργάνωση του Κτηματολογίου"
Δ.Αναγνωστοπούλου, Ε.Δημοπούλου, Α.Λαμπρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (paper, web-site)
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2002, Αθήνα

 

.

 

2001

 

 

 

Potsiou, C., Volakakis, M., Doublidis, P., 2001.HellenicCadastre: Stateoftheart – Experience, proposalsandfuturestrategies. Computers, EnvironmentandUrbanSystems (CEUS), 25 (January 2001), pp. 445-476

 

"Ανάπτυξη LIS για την καταγραφή και διαχείριση των διατηρητέων κτιρίων του Ιστορικού Κέντρου της Καλαμάτας"
Π.Παπαδοπούλου, Γ.Σταυράκου, Α.Λαμπρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (paper, web-site)
11η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών Arc/Info, 8-9 Νοεμβρίου 2001, Αθήνα

''Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών Γης για τα Μουσουλμανικά Τεμένη των Ιωαννίνων και Αναπαράστασή τους στη Σύγχρονη Πόλη''
Α.Γεωργόπουλος, Π.Ζεντέλης, Μ.Κόμπου, Δ.Νικολούδη, Κ.Παπαζήση, Μ.Παπαντωνίου - (web-site)
3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό συνέδριο "Η Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και πράξη", 7-10 Ιουνίου 2001, Μέτσοβο

 

.

 

2000

 

.

 

"Ειδικά και Γενικά Προβλήματα στη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου"
Π.Ζεντέλης - (paper)
Διημερίδα "Εθνικό Κτηματολόγιο το Χθες, το Σήμερα, το Αύριο", 19-20 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα

"Development of an Information System for the management and the protection of the forests as a land-use. Application on Penteli mountain"
C.Goulioumi, E.Papadopoulou, A.Labropoulos, P.Zentelis - (paper, web-site)
FIG Commision 3, Athens 2000 workshop, October 4th-7th 2000, Athens - Greece

"L.I.S. development for the registration and classification of the 1999 Athens earthquake damages. Application on Thrakomacedones community"
A.Iliadi, A.Xidia, A.Labropoulos, P.Zentelis - (paper, web-site)
FIG Commision 3, Athens 2000 workshop, October 4th-7th 2000, Athens - Greece

"Development of an Urban Information System based on Cadastral data"
N.Zentelis, A.Labropoulos, P.Zentelis - (paper, web-site)
4th Annual URISA Conference "Integrating GIS & CAMA 2000", April 16th-19th 2000, Miami Beach (FL) - USA

 

.

 

1999

 

.

 

"Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. Εφαρμογή στο Δήμο Πειραιά"
Ε.Ασλανίδου, Ε.Ψαρρά, Α.Λαμπρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (paper, web-site)
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες κι εφαρμογές, προοπτικές και προκλήσεις", 9-10 Δεκεμβρίου 1999, Αθήνα

"Πολεοδομική οργάνωση χιονοδρομικών κέντρων με Γ.Σ.Π. Εφαρμογή στο Δήμο Αράχωβας"
Β.Λυγνού, Κ.Σιουρούνη, Κ.Δανιηλίδης, Α.Λαμπρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (paper)
9η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών GIS ArcInfo, ArcView, 2-3 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα

"Development of a land information system for Real Estate Investment. Application: Investment guide on tourist industry"
A.Labropoulos, I.Mytta, A.Psychogios, P.Zentelis - (paper)
FIG Working Week & SURVEY '99, June 1st-4th 1999, Sun City - South Africa

"Developing a Land Information System for the Unification of the Archaeological Sites of Athens"
E. Dimopoulou, V. Nikolaidou, P. Zentelis - (paper)
FIG Working Week & SURVEY '99, June 1st-4th 1999, Sun City - South Africa

"Development of a uniform Land Information System for the Greek municipalities based on cadastral data"
C.Danielides
FIG Working Week & SURVEY '99, June 1st-4th 1999, Sun City - South Africa

"Welcome to Greece"
P.Zentelis, C.Danielides, A.Labropoulos
"Business GEOgraphics" geography magazine, April 1999, p.21

 

.

 

1998

 

.

 

"Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για την καταγραφή εκκλησιών και μοναστηριών της Επαρχίας Μετσόβου, με στόχο την προβολή, προστασία και συντήρησή τους"
Ι.Γιαννέλος, Α.Γκόγκος, Κ.Δανιηλίδης, Α.Λαμπρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (paper, web-site)
2ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό συνέδριο "Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση", 3-6 Ιουνίου 1998, Μέτσοβο

"Πολιτισμικός οδηγός της Επαρχίας Μετσόβου"
Μ.Αλεξάνδρου, Κ.Δανιηλίδης, Α.Λαμπρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (paper, web-site)
2ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό συνέδριο "Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση", 3-6 Ιουνίου 1998, Μέτσοβο

"Development of a Tourist Information System"
C.Danielides, A.Labropoulos, P.Zentelis - (paper, web-site)
1st International Scientific Congress "Tourism and Culture for sustainable development", May 19th-21st 1998, Athens - Greece

 

.

 

1997

 

.

 

"Σύστημα Πληροφοριών Γης με χρήση πολυμέσων. Εφαρμογή: Τουριστικός οδηγός της Αθήνας"
Κ.Δανιηλίδης, Α.Λαμπρόπουλος, Π.Ζεντέλης - (paper)
Συνέδριο Συνδέσμου Ελληνικών Μελετητικών Εταιριών ΓΣΠ & ΣΠΓ "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Ανάλυση Χώρου", 6-7 Ιουνίου 1997, Αθήνα