Μαθήματα από μέλη Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας

Τα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία παραδίδονται από μέλη του Εργαστηρίου, είναι τα ακόλουθα:

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φωτογραμμετρία Ι

5

Χ. Ιωαννίδης

Συλλογή Φωτογραφικών Δεδομένων

6

Α. Γεωργόπουλος

Φωτογραμμετρία ΙΙ

6

Α. Γεωργόπουλος

Φωτογραμμετρία ΙΙΙ

7

Γ. Καρράς

Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας

8

Χ.Ιωαννίδης, Α.Γεωργόπουλος, Γ.Καρράς

Αποτυπώσεις Μνημείων

9

Χ.Ιωαννίδης, Α.Γεωργόπουλος

 

Επίσης το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας εμπλέκεται στα εξής μαθήματα του Μ.Π.Σ. "Γεωπληροφορική":

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φωτογραμμετρικά Μαθηματικά Μοντέλα

Χ. Ιωαννίδης, Α.Γεωργόπουλος, Γ.Καρράς

Ψηφιακές Φωτογραμμετρικές Μέθοδοι

Χ. Ιωαννίδης, Α.Γεωργόπουλος