Μαθήματα από μέλη Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας

Τα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία παραδίδονται από μέλη του Εργαστηρίου, είναι τα ακόλουθα:

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φωτογραμμετρία Ι

5

Α. Γεωργόπουλος, Μ. Πατεράκη

Συλλογή Φωτογραφικών Δεδομένων

6

Α. Γεωργόπουλος

Φωτογραμμετρία ΙΙ

6

Χ. Ιωαννίδης

Φωτογραμμετρία ΙΙΙ

7

Α. Δουλάμης, Μ. Πατεράκη

Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας

8

Χ.Ιωαννίδης, Α.Γεωργόπουλος, Α. Δουλάμης, Μ. Πατεράκη 

Αποτυπώσεις Μνημείων

9

Α.Γεωργόπουλος, Μ. Πατεράκη, Γ. Πάντάζης, Ε. Αγα

 

Επίσης το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας εμπλέκεται στα εξής μαθήματα του Μ.Π.Σ. "Γεωπληροφορική":

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων

  Α.Γεωργόπουλος, Χ. Ιωαννίδης 

Ψηφιακές Φωτογραμμετρικές Μέθοδοι

  Χ. Ιωαννίδης, Α.Γεωργόπουλος