Εξοπλισμός του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας είναι πλήρως εξοπλισμένο, σε σύγχρονα ψηφιακά όργανα και λογισμικά. Τα εξειδικευμένα όργανα που διαθέτει είναι:

4     Πλήρεις Ψηφιακοί Φωτογραμμετρικοί Σταθμοί 

1      Ειδικός Φωτογραμμετρικός Σαρωτής

1      Σαρωτής laser, τεχνολογίας time-oflight

1      Σαρωτής BLK360 Imaging 

3      Βαθμονομημένες Επίγειες Ψηφιακές Φωτομηχανές Υψηλής Ανάλυσης, με πληθώρα φακών διαφόρων (σταθερών ή zoom) εστιακών αποστάσεων (από 16 – 300 mm)

1       Ειδικό Τρίποδο (ύψους 9 m) για από αέρος φωτογράφηση

1       Heavy Lift OctoCopter V Rc-Drone with DJI A2 Flight Control System

1       Phantom 4 Pro1 Phantom 4 Pro

1       DJI Mavic 2 Pro

1       DJI Mavic mini

2      Τοπογραφικούς Σταθμούς (total station)

1      Εικονο-Γεωδαιτικό Σταθμό

1      Ζεύγος Δεικτών GPS

Επίσης, διαθέτει μεγάλο αριθμό εμπορικών λογισμικών και λογισμικών που αναπτύχθηκαν από μέλη του Εργαστηρίου, για την κάλυψη όλων των σταδίων εκπόνησης φωτογραμμετρικών εφαρμογών, όπως:

συλλογή δεδομένων,

φωτογραμμετρική επεξεργασία,

ορθοφωτογραφία,

αναπτύγματα επιφανειών,

επεξεργασία νεφών σημείων,

δημιουργία τρισδιάστατων επιφανειών και μοντέλων,

επεξεργασία 3D μοντέλων, 

απόδοση φωτο-υφής σε 3D μοντέλα,

δημιουργία φωτορεαλιστικών μοντέλων.