Λοιπές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας

Το προσωπικό του είναι επιστημονικά καταξιωμένο διεθνώς με διεθνείς διακρίσεις και ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιους Οργανισμούς, όπως ISPRS, ICOMOS and CIPA.

 07 Andreas CIPA