Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας

Δημοσιεύσεις μελών του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας

Μέλη ΔΕΠ

Δρ. Ανδρέας Γεωργόπουλος, Καθηγητής                                    Δημοσιεύσεις

Δρ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης, Καθηγητής                                     Δημοσιεύσεις

Δρ. Αναστάσιος Δουλάμης, Αν. Καθηγητής                                 Δημοσιεύσεις

Δρ. Μαρία Πατεράκη, Επ. Καθηγήτρια                                        Δημοσιεύσεις

 

Μέλη ΕΔΙΠ

Σοφία Σοϊλέ, Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ., MSc ΕΜΠ                     Δημοσιεύσεις

Σεβαστή Ταπεινάκη, Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ., MSc ΕΜΠ         Δημοσιεύσεις

Ρεγγίνα Χλιβερού, Φωτογράφος, MSc                                        Δημοσιεύσεις