Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας

Μαθήματα
Το Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας προσφέρει και συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων.
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
1o εξάμηνο: Γεωδαισία Ι, Τεχνικές και Τοπογραφικές σχεδιάσεις, Εισαγωγή στην Πληροφορική
5ο εξάμηνο: Γεωδαισία IV, Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Ι
6ο εξάμηνο: Γεωδαισία V, Γεωδαιτική Αστρονομία
7ο εξάμηνο: Εισαγωγή στο γήινο Πεδίο Βαρύτητας, Δορυφορική Γεωδαισία και Πλοήγηση
8ο εξάμηνο: Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις ΙΙ, Γεωφυσικές Διασκοπήσεις - Βαρυτημετρία, Υδρογραφία-Ωκεανογραφία, Μεγάλες Θερινές ασκήσεις Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας
9ο εξάμηνο: Θαλάσσια Γεωδαισία, Ειδικά θέματα Δορυφορικής Γεωδαισίας, Εφαρμογές Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών: Γεωδαιτικές εφαρμογές (4ο εξάμηνο)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:Τοπογραφία (4ο εξάμηνο)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών: Γεωδαισία και Τοπογραφία (8ο εξάμηνο)

Πρόσφατες Διπλωματικές εργασίες

Πρόσφατες Μεταπτυχιακές εργασίες