Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου Γεωδαισίας

Μαθήματα / Διπλωματικές εργασίες / Μεταπτυχιακές εργασίες

 

Μαθήματα


Το Εργαστήριο  Γεωδαισίας προσφέρει και συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων.


Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών


1o εξάμηνο:  Τεχνικές και Τοπογραφικές σχεδιάσεις

2o εξάμηνο: Γεωδαισία Ι

3ο εξάμηνο: Γεωδαισία ΙΙ

4ο εξάμηνο: Γεωδαισία ΙΙΙ , Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι

5ο εξάμηνο: Γεωδαισία IVΘεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Ι

6ο εξάμηνο: Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας, Γεωδαισία V, Γεωδαιτική ΑστρονομίαΘεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις ΙΙ , Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ

7ο εξάμηνο: Εισαγωγή στο γήινο Πεδίο Βαρύτητας,Δορυφορική Γεωδαισία και Πλοήγηση

8ο εξάμηνο:  Γεωφυσικές Διασκοπήσεις - ΒαρυτημετρίαΥδρογραφία-Ωκεανογραφία, Μεγάλες Θερινές ασκήσεις Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας

9ο εξάμηνο: Θαλάσσια Γεωδαισία, Ειδικά θέματα Δορυφορικής Γεωδαισίας, Εφαρμογές Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας, Τεχνική Γεωδαισία , Μετρολογία , Αποτυπώσεις Μνημείων

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών: Γεωδαισία (3ο Εξάμηνο) , Γεωδαιτικές Εφαρμογές (4ο  Εξάμηνο)

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:Τοπογραφία (4ο εξάμηνο)

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών: Γεωδαισία και Τοπογραφία (8ο εξάμηνο)

 

Πρόσφατες Διπλωματικές εργασίες

έτος 2020

Ελεγχος των μετακινήσεων του βόρειου κίονα του πρόπυλου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού και τμήματος του στυλοβάτη με τη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου. Γαρούφος Γ. (Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε.)

Γεωμετρικός έλεγχος αεροσκάφους με χρήση τρισδιάστατου μοντέλου. Κυριαζάκου Ν. (Τελειώνη Ε.)

Συγκριτική μελέτη μεθοδολογικών επιλογών γεωδαιτικής ανάλυσης δεδομένων GNSS με διαφορετικά ανοικτά λογισμικά, Χατζή Α., (Δεληκαράογλου Δ.)

έτος 2019

Development of an algorithm for the position determination of encoded and uncoded targets. Application on the fiducials position and their offset distance determination with respect to a stretched wire on the cryogenic magnets of the LHC at CERN. Λαμπαρδάγια Σ.(Λάμπρου Ε.)

έτος 2018 

 

Εργαστηριακές εφαρμογές με τη χρήση του Laser Tracker Vantage της FARO και του αρθρωτού βραχίονα FARO Arm Edge, Σουλιώτης Η. (Αραμπατζή Ο.)

Ανίχνευση και προσδιορισμός οριζόντιων μετακινήσεων της καπνοδόχου Α στην Τεχνόπολη με χρήση επίγειας τρισδιάστατης σάρωσης. Διακουμή Ε. (Γεωργόπουλος Γ.)

Προσδιορισμός του συντελεστή γεωδαιτικής διάθλασης Κ με τη μέθοδο της θερμοβαθμίδαςΜπίστας Β.(Λάμπρου Ε.)

Δημιουργία τρισδιάστατου τοπογραφικού με επίγειες γεωδαιτικές  μεθόδους. Εφαρμογή στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.  Ιωαννίδου Σ. (Λάμπρου Ε.)

Αξιολόγηση των μεθόδων αποτύπωσης και χάραξης σιδηροδρομικών γραμμών.  Αϊβαλιώτης Α.(Λάμπρου Ε.)

Δημιουργια τριδιαστατου τοπογραφικου με χρηση συστηματος μη επανδρωμενου αεροσκαφους (UAS). Εφαρμογή στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου." Αζναβουρίδης Κ. (Λάμπρου Ε.)

Διερεύνηση της ακρίβειας του λογισμικού RTKLIB στην επίλυση δορυφορικών δεδομένων GNSS με χρήση στατικών τεχνικών δορυφορικού εντοπισμού, Μπατμάνογλου Σ. (Δεληκαράογλου Δ.)

έτος 2017 

Υποβρύχια αποτύπωση σε τμήμα αρχαίου οικισμούτης 3ης π.Χ. χιλιετίας στην παραλία «Λαμπαγιαννά» στο Φράχθι Αργολίδας, Λυμπεροπούλου Ε. (Αραμπατζή Ο.)

Ελεγχος της μετακίνησης του δακτυλίου ανάρτησης της στέγης του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας. Λάγγα Ο. (Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε.)

Προσδιορισμός της μετακίνησης του δακτυλίου ανάρτησης της στέγης του Σ.Ε.Φ. με χρήση τεχνολογίας επίγειας τρισδιάστατης σάρωσης. Ιωάννου Αιμ. (Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε.)

Ανίχνευση και προσδιορισμός παραμορφώσεων της καπνοδόχου Γ στην Τεχνόπολη με χρήση τεχνολογίας επίγειας τρισδιάστατης σάρωσης. Αντωνίου Γ. (Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε.)

Προσδιορισμός  συνάρτησης διορθώσεις της μέτρησης του μήκους χωράς ανακλαστήρα, σε εξωτερικό χώροΝταγιάννης Γ. (Λάμπρου Ε.)

Προσδιορισμός συνάρτησης διόρθωσης της μέτρησης του μήκους χωρίς ανακλαστήρα, σε εσωτερικό χώρο“. Μπίμπα  Ε. (Πανταζής Γ.)

Ανάπτυξη λογισμικού παραγωγής και χωροθέτησης τυχαίων σημείων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων“. Κονταλής  Σ. (Πανταζής Γ.)

Σύγκριση μεθόδων ελάχιστων δεσμεύσεων συνορθωσης τρισδιάστατου δικτύου ελέγχου μετακινήσεων. Ανάλυση δεδομένων  συνεχούς  παρακολούθησης. Εφαρμογή στο δίκτυο του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου Ζάχος Δ. (Πανταζής Γ.)

Αξιολόγηση της ακρίβειας κινηματικών GNSS τεχνικών εντοπισμού με το ελεύθερο λογισμικό RTKLIB, Παπαδάκης Ε. (Δεληκαράογλου Δ.)

Προσαρμογές των ρυθμιστικών παραμέτρων εισόδου και αυτοματισμοί στο περιβάλλον εργασίας ελεύθερου λογισμικού GNSS,  Λιώλης Δ., (Δεληκαράογλου Δ.)

έτος 2016

Υποβρύχιες γεωδαιτικές αποτυπώσεις – Εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο «Λαμπαγιαννά» Αργολίδας, Χουντάλας Ι. (Αραμπατζή Ο.)

Έλεγχος  και  διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών στη μέτρηση μηκών. Καραϊσκος Γ. (Λάμπρου Ε.)

Έλεγχος  της δυναμικής συμπεριφοράς μόνιμου σταθμού αναφοράς. Καλημέρης Γ. (Λάμπρου Ε.)

Παρακολούθηση μετακινήσεων GNSS στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού στην Κύπρο“. Νικολάου Θ. (Πανταζής Γ.)

Έλεγχος & διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών στη μέτρηση οριζόντιων & κατακόρυφων διευθύνσεων“. Μπίνη  Α. (Πανταζής Γ.)

Ταυτόχρονος προσδιορισμός αστρονομικών συντεταγμένων με τη μέθοδο των ίσων υψών,  Μπικέρης Π., (Κορακίτης Ρ.)

Υβριδικές μέθοδοι προσδιορισμού μοντέλων γεωειδούς πανελλαδικής κλίμακας από ετερογενή γεωδαιτικά δεδομένα (βαρύτητας, ηπειρωτικής και θαλάσσιας τοπογραφίας, γεωδυναμικά μοντέλα και GNSS), Σταύρος Κυδώνης,  (Δεληκαράογλου Δ.)

Ανίχνευση των παραμορφώσεων του θόλου και του σηκού του ναού του Ηφαίστου με γεωδαιτική μεθοδολογία, Παπαργυρίου Α. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

έτος 2015

Γεωμετρική τεκμηρίωση του μοναστηριού της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής στη νήσο Σίκινο , Δαλιάτσης Π. (Αραμπατζή Ο.)


Γεωμετρικός προσδιορισμός τοπικού μοντέλου Γεωειδούς στη νήσο Σίκινο, Μπρέστας Ζ. (Αραμπατζή Ο.)


Γεωμετρική τεκμηρίωση γάστρας παραδοσιακού σκάφους με τοπογραφικές μεθόδους και σύγκριση αυτών, Τζουνάκος Ν. (Αραμπατζή Ο.)

Ανάπτυξη μεθοδολογίας διακρίβωσης και ελέγχου δεκτών GNSS 
με τη μέθοδο του σχετικού στατικού εντοπισμού." Κανελλόπουλος Ν. (Λάμπρου Ε.)

Έλεγχος  και  διακρίβωση χωροσταθμικών  συστημάτων." Γλυνός Ν. (Λάμπρου Ε.)

Προσδιορισμός  τοπικού μοντέλου της αποχής του γεωειδούς. Εφαρμογή στη νήσο Νίσυρο. Τσατσαρώνης Α. (Λάμπρου Α.)

Αξιολόγηση του ολοκληρωμένου εικονοσυστήματος τριδιάστατης απεικόνισης V10." Καμπούρης Α. (Λάμπρου)

Σύγκριση μεθόδων επεξεργασίας μετρήσεων GNSS για την ανίχνευση μετακινήσεων. Εφαρμογή στον κόλπο Λαγανά στη Ζάκυνθο“. Κατσαρός Δ. (Πανταζής Γ.)

Ανάλυση δεδομένων από πολλαπλούς δορυφόρους αλτιμετρίας για την εκτίμηση και τις προοπτικές εκμετάλλευσης του κυματικού ενεργειακού δυναμικού της Ανατολικής Μεσογείου, Κασελίμη Μ. (Δεληκαράογλου Δ.)

Διερεύνηση και ανάλυση τεχνικών βελτίωσης της ακρίβειας της μεθόδου εντοπισμού PPP με τη χρήση πολλαπλών συστημάτων GNSS, Ψύχας Δ. (Δεληκαράογλου Δ.)

Διαχρονική Συμβολομετρία Ραντάρ για την εκτίμηση ρυθμών παραμόρφωσης στην περιοχή της Δυτικής Κρήτης για την χρονική περίοδο 1992-2001. Σύγκριση με δεδομένα GPS,  Κασκαρά Μ. (Παραδείσης Δ.)

 

έτος 2014

Το λογισμικό SPATIAL ANALYSER και εφαρμογές του σε προβλήματα Βιομηχανικής Γεωδαισίας , Μπούζας Β. (Αραμπατζή Ο.)


Μέτρηση και επίλυση τρισδιάστατου δικτύου αναφοράς με δορυφορικές μεθόδους – Εφαρμογή στο δίκτυο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου , Ρέγας Δημήτριος (Αραμπατζή Ο.)

Παρακολούθηση μετακινήσεων με σύστημα GNSS σε τριδιάστατο γεωδαιτικό δίκτυο στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά." Τασιγιώργου Ι. (Λάμπρου Ε.)

Mοντελοποίηση της απόκλισης της μέτρησης μήκους χωρίς ανακλαστήρα." Καραϊσκος Κ. (Λάμπρου Ε.)

Διερεύνηση του αστρονομικού προσανατολισμού των αρχαίων θεάτρων Διονύσου, Επιδαύρου, Παλαιάς Επιδαύρου, Άργους, Σικυώνας“. Δημητρακάκης Ι. (Πανταζής Γ.)

Διερεύνηση του αστρονομικού προσανατολισμού του αρχαίου θεάτρου των Δελφών“.  Γκούμα Π.  (Πανταζής Γ.)

Μέθοδοι προσδιορισμού μοντέλων γεωειδούς – Μελέτη περίπτωσης στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος,  Μανουσάκης Π. (Δεληκαράογλου Δ.)

Διερεύνηση μεθοδολογιών για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από δεδομένα Δορυφορικής Αλτιμετρίας, Χατζηκυριάκου Χ., (Δεληκαράογλου Δ.)

Έλεγχος των παραμορφώσεων και μελέτη των εκλεπτύνσεων του κίονα Κ31 του ναού του Νεμείου Διός με χρήση επίγειου τρισδιάστατου σαρωτή, Τσόντζου Α. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

έτος 2013

Ίδρυση αστικού δικτύου κατακορύφου ελέγχου με επίγειες μεθοδολογίες στην περιοχή της Ραφήνας , Τζούρος Π. (Αραμπατζή Ο.)


Ίδρυση αστικού δικτύου κατακορύφου ελέγχου με δορυφορικές μεθοδολογίες στην περιοχή της Ραφήνας – Γεωμετρικός προσδιορισμός τοπικού γεωειδούς , Τσέρμου Μ. (Αραμπατζή Ο.)

Γεωμετρική τεκμηρίωση του ΒΑ αναλήμματος του Θεάτρου του Διονύσου και του Β τοίχου του Ωδείου του Περικλέους στην Ακρόπολη των Αθηνών, Κατωγιάννης Χρήστος (Αραμπατζή Ο.)

Γεωμετρικός έλεγχος παραμορφώσεων οχήματος και άλλες εφαρμογές με μεθόδους Βιομηχανικής Γεωδαισίας , Καποκάκης Στ. (Αραμπατζή Ο.)

Προσομοίωση Προηγμένων Τεχνικών Εκτίμησης και Βελτίωσης Σχεδιασμού και Μελέτης Δορυφορικών Γεωδαιτικών Συστημάτων Επόμενης Γενιάς,  Μπούσιας – Αλεξάκης  Ε. (Δεληκαράογλου Δ.)

Ταυτόχρονος προσδιορισμός των αστρονομικών συντεταγμένων με τη μέτρηση οριζόντιων γωνιών αστέρων,  Αθανασοπούλου Ε. (Κορακίτης Ρ.)

Δείκτης Παράκτιας Επικινδυνότητας: Διερεύνηση της Αξιολόγησης των Παραμέτρων του Δείκτη Παράκτιας Επικινδυνότητας, Σαρταμπάκου Α., (Δουκάκης Ε.)

Ιδρυση Δικτύου Κατακόρυφου Ελέγχου με δορυφορικές μεθόδους στο λεκανοπέδιο Αττικής, Γεωργιλάκης Γ. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

Ανίχνευση – εντοπισμός οριζόντιων μετακινήσεων στο λεκανοπέδιο αττικής με δορυφορικές μεθόδους, Κρικέλης Μ. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

Ανίχνευση μετακινήσεων με μετρήσεις GNSS στις περιοχές Μοσχάτο – Ν. Φάληρο – Καλλιθέα, Παπαμικίδη Σ. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

Μελέτη της κινηματικής συμπεριφοράς του φράγματος της λίμνης Πλαστήρα με δορυφορικές μεθόδους, Στουρνάρας Β. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)


Διερεύνηση σύγχρονων γεωδαιτικών μεθόδων πιστοποίησης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών δεξαμενής κολύμβησης ολυμπιακών διαστάσεων, Φαχουρίδη Σ. (Πανταζής Γ.)

έτος 2012

Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών - Δημιουργία 3D Μοντέλου , Αρχοντάκης Γ. (Αραμπατζή Ο.)


Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών - Τοπογραφική Αποτύπωση - Αποτύπωση Ψηφιδωτού , Βλάχου Μ. (Αραμπατζή Ο.)

Ανίχνευση και προσδιορισμός των αποκλίσεων της μεγάλης καπνοδόχου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, Αλευράς Χ. (Γ. Γεωργόπουλος , Ε. Τελειώνη)

Ελεγχος των αποκλίσεων και τεκμηρίωση των γεωμετρικών στοιχείων ενός κίονα της περίστασης του ναού του Ηφαίστου, Μάκαρη Μ. (Γ. Γεωργόπουλος , Ε. Τελειώνη)

Ανίχνευση των καθιζήσεων του στυλοβάτη του ναού του Ηφαίστου με γεωδαιτική μεθοδολογία, Μαρκάκη Σ. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

Προσδιορισμός των οριζόντιων μετακινήσεων του φράγματος της λίμνης Πλαστήρα με επίγειες γεωδαιτικές μεθόδους, Νταλούκα Κ. (Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη)

Mοντελοποίηση γεωμετρικών και μη γεωμετρικών επιφανειών με τη χρήση χωροεικονογεωδαιτικών σταθμών, Γκότσης Β. (Πανταζής Γ.)


Η χρήση της μεθόδου της ελεύθερης στάσης (Free Station) στον προσδιορισμό μετακινήσεων τεχνικών έργων. Εφαρμογή σε νεοαναγειρόμενη 8όροφη οικοδομή, Ζητούνης Ε. (Πανταζής Γ.)

έτος 2011

Έλεγχος μικρομετακινήσεων του μνημείου της ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ (φάσεις Δ’ και Ε’) , Κουρούνη Μ. (Αραμπατζή Ο.)

Ανάλυση επιδόσεων των επερχόμενων συστημάτων GNSS για κινηματικές εφαρμογές εντοπισμού στον ελληνικό χώρο,  Κατσιγιάννη Γ. (Δεληκαράογλου Δ.)

Ιδρυση πεδίων ελέγχου για την παρακολούθηση παραμορφώσεων σε μνημειακά σύνολα - Εφαρμογή στο Ολυμπιείο, Γεωργόπουλος Σ. (Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε.)

Ανίχνευση κατακόρυφων μετακινήσεων στο κτ. Λαμπαδαρίου –Προεκτίμηση διαφορικών καθιζήσεων στα φέροντα στοιχεία λόγω διάνοιξης αβαθούς σήραγγας, Εμμανουήλ Β . (Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε.)

Ιδρυση Δικτύου κατακόρυφου ελέγχου στο κτιριακό συγκρότημα της Σ.Α.Τ.Μ. – Προεκτίμηση μετακινήσεων λόγω διάνοιξης αβαθούς σήραγγας, Μώρου Π. (Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε.)

Διερεύνηση της μεταβολής της μέτρησης (επαναληψιμότητα) των ψηφιακών χωροβατών, σε διαφορετικές συνθήκες, Αποδουλιανάκης Λ. (Λάμπρου Ε.)


Παρακολούθηση ταλαντώσεων τεχνικών έργων με χρήσησυγχρονισμένωνρομποτικών γεωδαιτικών σταθμών. Εφαρμογή στην υψηλή γέφυρα του Ευρίπου, Σπυράκης Β. (Λάμπρου Ε.)

Προσδιορισμός των συνιστωσών ξ, η της απόκλισης της κατακορύφου συνδυάζοντας την εξίσωση LAPLACE και τις δυνατότητες των σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων, Αλεξανδράκης Ε. (Λάμπρου Ε.)

Εφαρμογή του προτύπου ISO 17123-4 σε εσωτερική βάση ελέγχου μηκών. Δημιουργία ευέλικτης εξωτερικής βάσης μετρολογικού ελέγχου μηκών, Αλεξίου Α. (Πανταζής Γ.)

Προσδιορισμός της αποχής Ν του γεωειδούς σε τμήμα του δικτύου Αθηνών, προαστίων και περιχώρων του 1920, Μπουμπάκης Ι. (Πανταζής Γ.)


έτος 2010

Σύγχρονες μέθοδοι γεωμετρικής τεκμηρίωσης κτηρίων – Εφαρμογή στο παλιό Σχολείο στη Χώρα Σικίνου , Συσκάκη Μαριάννα (Αραμπατζή Ο.)

Έλεγχος της αξιοπιστίας των μετρήσεων φορητού δέκτη GNSS. Αξιολόγηση της χρήσης του στην ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων σε πραγματικό χρόνο, Λαζαρίδου Π. (Λάμπρου Ε.)

Προσδιορισμός της κατακόρυφης μεταβολής της θέσης υψομετρικών αφετηριών τμήματος του χωροσταθμικού δικτύου Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων που ιδρύθηκε το 1920, Φαρμακάκη Α. (Λάμπρου Ε.)

Αξιολόγηση της μέτρησης του μήκους και του ποσοστού της επιστρεφόμενης ακτινοβολίας με reflectorless γεωδαιτικούς σταθμούς, Μαρκολέφα Α. (Λάμπρου Ε.)


Προσδιορισμός της αποχής του γεωειδούς Ν σε αστική περιοχή, Αλεβιζάκου Ε. (Πανταζής Γ.)

Αξιολόγηση της χρήσης επίγειων και δορυφορικών μετρήσεων για την παρακολούθηση μετακινήσεων τεχνικών έργων σε αστική περιοχή. Εφαρμογή στο νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, Θεοδώρου Χ. (Πανταζής Γ.)

Έλεγχος μετακινήσεων της Κρηπίδος του Ναού του Ολυμπίου Διός, Κουλουμέντας Π. (Γεωργόπουλος Γ.)

 

Πρόσφατες Μεταπτυχιακές εργασίες

2020

Καραντζιά Μ., Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την παρακολούθηση της μεταβλητότητας της στάθμης της θάλασσας, ως επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Περιοχής μελέτης: Μεσόγειος θάλασσα 

Λιώλης Δ., Ανάπτυξη εφαρμογής ιστού για τη διαχείριση και τον προσδιορισμό μεροληπτικών σφαλμάτων (biases) των μετρήσεων, κατά τη μετεπεξεργασία δεδομένων από πολλαπλά συστήματα GNSS

2019

Κυδώνης Σ, Αξιολόγηση της μεθόδου Precise Point Positioning (PPP) στο στατικό εντοπισμό, με χρήση δεκτών μονής συχνότητας και επεξεργασία παρατηρήσεων GPS και GLONASS

2018

Κασελίμη Μ, Αξιολόγηση και ανάπτυξη υψηλής απόδοσης τεχνικών ανάλυσης δεδομένων GNSS με λογισμικό ανοιχτού κώδικα

2016

Μανουσάκης Π., Δημιουργία Λογισμικού για τον Προσδιορισμό Μοντέλων Γεωειδούς

2012

Αλεβιζάκου Ε.:  Η Χρήση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στην Επιστήμη της Γεωδαισίας με Έμφαση στην Πρόβλεψη Κατακόρυφων Μετακινήσεων.

2011

Παπαντωνίου Σ., Η επίδραση του χρονικού εύρους της διαθέσιμης γεωπληροφορίας στην εκτίμηση του ρυθμού μεταβολής της ακτογραμμής

Καραγιώργου Μ. : Αξιολόγηση της λειτουργίας αυτόματης αναγνώρισης στόχου (ATR) των σύγχρονων ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών.      

Μπαράκου Α. : Δημιουργία τοπικού χάρτη της αποχής του γεωειδούς, στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου. Αξιολόγηση της προσαρμογής του Παγκόσμιου Γεωδυναμικού Μοντέλου EGM08

2010

Παπανικολάου Θ. : Αξιολόγηση του αμφίδρομου μετασχηματισμού των συντεταγμένων μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του ΗTRS07 του HEPOS. Εφαρμογή στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου.

Μητροπούλου Β.:  Αξιολόγηση της αβεβαιότητας προσδιορισμού θέσης με χρήση των μόνιμων σταθμών αναφοράς

Μπισμπιλής Κ.:  Αξιολόγηση του αμφίδρομου μετασχηματισμού των συντεταγμένων μεταξύ του ΗTRS07 και του ΕΓΣΑ87. Εφαρμογή στο βορειοανατολικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου.

2009

Λίτσας Δ. , Οι ακτές της Κορινθίας: φυσικές διεργασίες και ανθρώπινες επιδράσεις 

Μιμίδου Α. : Ολοκληρωμένα Συστήματα Εντοπισμού GNSS/INS: Εφαρμογή στα Οδικά Τμήματα Ελευσίνα – Κόρινθος και Υλίκη – Λογγός

2008

Κοσμάς Χ. : Αξιολόγηση Επίγειου Συστήματος Δυσδιάστατου Σαρωτή Laser (2D-LS) σε Κινηματικές Εφαρμογές

Μαυράκης Σ. : Ελεγχος της ακρίβειας μέτρησης του μήκους χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα με γεωδαιτικούς σταθμούς

Ηλιοδρομίτης Θ. : Προσδιορισμός της θέσης απρόσιτων σημείων στον τρισδιάστατο χώρο με χρήση της λειτουργίας Reflectorless των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών      

 

2007

Φωτιάδης Μ. : Ακριβής Προσδιορισμός Κινηματικών Χαρακτηριστικών Σκαφών Κωπηλασίας με Μεθόδους Δορυφορικού (GPS) και Αδρανειακού (INS) Εντοπισμού      

 

2005

Δασκαλάκης Σ. : Ανάπτυξη γεωδαιτικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό γεωμετρικών χαρακτηριστικών σιδηροδρομικής γραμμής     

Στεργίου Ν. : Συγκριτική ανάλυση μετρήσεων θέσης και ταχυτήτων doppler του συστήματος DGPS στις ελικτικές δοκιμές πλοίων     

     

2002

Τσίνης Δ. : Προσδιορισμός του ελληνικού αστρογεωδαιτικού γεωειδούς   

Τσίνη Δ. : Σύγκριση δεκτών GPS με μετρήσεις στην περιοχή Διονύσου Αττικής