Έρευνα στο Εργαστήριο Γεωδαισίας

Πρόσφατα Ερευνητικά προγράμματα / Πρόσφατες Διδακτορικές Διατριβές

 

Πρόσφατα Ερευνητικά προγράμματα 

έτος 2020

«ECODRIVE: Προσωποποιημένη Υπηρεσία Οικολογικής Οδήγησης» (Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020)

έτος 2016

«Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης της δομικής κατάστασης υψηλών βάθρων του κόμβου Μεταμόρφωσης Αττικής Οδού» (Φορέας ανάθεσης: Αττική Οδός Α.Ε.)

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαγνωστικής Έρευνας και Στρατηγικός Σχεδιασμός Υλικών και Επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα

έτος 2014

Γεωλογική  διερεύνηση  και  εκτίμηση  επικινδυνότητας καταπτώσεων και  υποβολή   προτάσεων   μέτρων στήριξης  - ενίσχυσης   των πρανών  της  Κόκκινης  Παραλίας και  των  κατολισθητικών φαινομένων στην  περιοχή  Αποθήκες,  Δήμου  Θήρας

έτος 2013

«Γεωδαιτική παρακολούθηση καταστρώματος και καλωδίων συνδετήριας γέφυρας Αττικής Οδού (Χ.Θ.:4+131) με επιβολή ελεγχόμενης δοκιμαστικής φόρτισης» (Φορέας ανάθεσης: Φ.Καρυδάκης & συνεργάτες – Μελετητική εταιρεία)

Εγκατάσταση και Βαθμονόμηση εξωτερικής βάσης διακρίβωσης συστημάτων μέτρησης μηκών με ανακλαστήρα

έτος 2010

Έρευνα του προσανατολισμού Μνημείων της Ελλάδος (Βυζαντινά Μνημεία του Μυστρά) , Υπ. Πολιτισμού

 

έτος 2009

 Ανάπλαση του Εθνικού Κήπου, Νομαρχία Αθηνών (Μουτζούρης Κ.)

Διερεύνηση Εναλλακτικών Μεθόδων Πλοήγησης Οχημάτων με Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης (SVM) και Αλγόριθμους Βελτιστοποίησης , Ε.Μ.Π.

 Ανάπτυξη Πιλοτικού Συστήματος Ψηφιακής Καταγραφής και Αξιολόγησης Δεδομένων Κωπηλασίας με Σύγχρονες Γεωδαιτικές Μεθόδους και Στόχο την Συμβολή του στην Βελτίωση των Αθλητικών Επιδόσεων, Ο.Π.Α.Π.

 

 έτος 2008

Ψηφιακή καταγραφή γεωμετρικών χαρακτηριστικών τμημάτων Εθνικού Οδικού Δικτύου με χρήση διασυνδεδεμένων γεωδαιτικών αισθητήρων,  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΔΜΕΟ

Βαθμονόμηση και μετρητική αξιοποίηση συσκευών range camera, Ε.Μ.Π.

 

 έτος 2007

Ανάπτυξη Αλγορίθμων για τον Υπολογισμό Κρίσιμων Γεωμετρικών Παραμέτρων Τροχιάς Οχήματος με Χρήση Ετερογενών Γεωδαιτικών Δεδομένων, Ε.Μ.Π.

Έρευνα του προσανατολισμού Αρχαίων Μνημείων της Δήλου, Υπ. Πολιτισμού 

 

έτος 2006

Παρακολούθηση μετακινήσεων πρανών στα υπαίθρια λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ, Γ.Γ.Ε.Τ

Αυτόματος προσανατολισμός σημειακών νεφών Laser scanner, Ε.Μ.Π.

 

 έτος 2005

Γεωμετρική τεκμηρίωση της αίθουσας τελετών του μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών ,    Ακαδημία Αθηνών   

Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους για την αξιοποίηση των παλαιών ορυχείων περλίτη στην περιοχή Κεφάλου της νήσου Κω ,    Δήμος Ηρακλειδών, Ν. Κω    

Παρακολούθηση μετακινήσεων πρανών στα υπαίθρια λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ ,     Γ. Γ. Ε. Τ   

Επίγεια τρισδιάστατη σάρωση υψηλής ακρίβειας με χρήση Laser για γεωδαιτικές εργασίας παρακολούθησης μετακινήσεων,     Ε.Μ.Π.

 

έτος 2003

Γεωμετρική τεκμηρίωση ορίων ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδας στην περιοχή Σχιστού Αττικής, με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους,    Ε.Μ.Π. & Ε.Κ.Υ.Ο.     

Γεωλογική - Γεωτεχνική Έρευνα βραχωδών πρανών Κάστρου Μονεμβασίας, Ν. Λακωνίας ,   Υπ. Πολιτισμού / Τομέας Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ. ΕΜΠ 

Επίγεια τρισδιάστατη σάρωση υψηλής ακρίβειας με χρήση Laser για γεωδαιτικές εργασίας παρακολούθησης μετακινήσεων. ,  Ε.Μ.Π. 

 

έτος 2002

Γεωδαιτικές Μετρήσεις και Έλεγχοι στην Περιοχή Φράγματος Μόρνου και Αγωγού στο Κοκκίνι Βοιωτίας ,    Ε.Υ.Δ.Α.Π.    

Ελεγχοι και βαθμονομήσεις γεωδαιτικών οργάνων ,  Ε.Μ.Π. 

 

έτος 2001

Μελέτη Κατολισθήσεων κατά Μήκος Υδαταγωγών με τη Χρήση Μεθόδων Τηλεπισκόπισης και ΣΓΠ ,   Γ.Γ.Ε.Τ. 

Αντισεισμική συμπεριφορά κατασκευών - Μελέτη των κατακόρυφων διαφορικών μετακινήσεων δοκών και των χωρικών μετατοπίσεων των όψεων κτιρίων στην περιοχή Θρακομακεδόνων μετά το σεισμό της 7.9.1999 στο Λεκανοπέδιο   Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας,  Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.     

 

έτος 2000

Αποτύπωση των επιφανειακών ρωγμών στους προβλήτες των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που εμφανίστηκαν μετά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 ,  Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Γεωμετρική τεκμηρίωση στο χώρο των δομικών στοιχείων των κτιρίων που κατέρρευσαν στο σεισμό της 07.09.1999, στο Λεκανοπέδιο Αττικής ,   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.   

Λήψη γεωμετρικών στοιχείων διατομών εδάφους στις περιοχές του ρέματος Χελιδωνούς που επλήγησαν από το σεισμό της 07.09.99 με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους  ,   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

Εργασίες προσδιορισμού θέσεων υδροφώνων παθητικής συσκευής με γεωδαιτική μεθοδολογία, στο Υ/Β "Πρωτεύς" , Πολεμικό Ναυτικό 

 

Πρόσφατες Διδακτορικές Διατριβές

Μιντουράκης Ι, Υπολογισμός του θαλάσσιου γεωειδούς στον Ελλαδικό χώρο με τη χρήση δεδομένων δορυφορικής αλτιμετρίας και μοντέλων επιχειρησιακής ωκεανογραφίας (Παραδείσης Δ, Κορακίτης Ρ., Γκίκας Β.)

Μπίμης Α. : Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής και μεθοδολογιών με το συνδυασμό γεωδαιτικών και άλλων μετρητικών δεδομένων και στόχο τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων, 2020 (Γκίκας Β.,Παραδείσης Δ.,Σταθάς Δ.)

Ηλιοδρομίτης Α.: Ανάπτυξη μεθοδολογιών χωροθέτησης και αξιολόγησης ασυρμάτων δικτύων γεωαισθητήρων με αλγόριθμους υπολογιστικής γεωμετρίας, 2017 (Σταθάς Δ., Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ.)

Αλεβιζάκου Ε.-Γ. : Ανάπτυξη μεθοδολογίας πρόβλεψης μεταβολής θέσης σημείων στο χώρο με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων, 2017 (Σταθάς Δ., Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ.)

Μαρίνου Α., Mελέτη παραμόρφωσης σε περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας από μετρήσεις GPS εικοσαετίας (Παπαζήση Κ., Μητσακάκη Χ., Παραδείσης Δ.)

Νικολίτσας Κ. : Ανάπτυξη εργαστηριακών μεθοδολογιών διακρίβωσης ψηφιακών γεωδαιτικών οργάνων, 2015 (Τριμελής Επιτροπή: Μπαλοδήμος Δ., Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ.)

Πάνου Γ.: Διερεύνηση γεωδαιτικών προβλημάτων συνοριακών τιμών σε ελλειψοειδή γεωμετρία, 2014 (Κορακίτης Ρ., Δεληκαράουγλου Δ., Παπαζήση Κ.)

Πετρέλης Ν., Διερεύνηση των μοντέλων εκτίμησης της μετακίνησης της ακτογραμμής, 2012 (Δουκάκης Ε., Σακελλαρίου Μ., Μουτζούρης Κ.)

Καραμάνου Α.: Συνδυασμός μεθόδων δορυφορικού και αδρανειακού γεωδαιτικού εντοπισμού στην ψηφιακή καταγραφή οδικών δικτύων, 2009 (Παραδείσης Δ., Παπαζήση Κ., Μητσακάκη Χ.)

Αραμπατζή Ο. : Διερεύνηση των μεθοδολογιών προσδιορισμού κατακόρυφης θέσης σημείου σε έργα μηχανικού - Εφαρμόγές στον ελλαδικό χώρο, 2007 (Μπαλοδήμος Δ.Δ. , Αγατζά Μπαλοδήμου Α.-Μ., Μητσακάκη Χ.)

Λάμπρου Ε. : Ανάπτυξη μεθοδολογίας αστρογεωδαιτικών προσδιορισμών με ψηφιακά γεωδαιτικά όργανα, 2003 (Μπαλοδήμος Δ., Κορακίτης Ρ., Παραδείσης Δ.)

Πανταζής Γ. : Διερεύνηση του προσανατολισμού μνημείων με γεωδαιτικές και αστρονομικές μεθόδους- Εφαρμογή στα Μετέωρα, 2003 (Mπαλοδήμος Δ.Δ., Κορακίτης Ρ. , Παπαθανασίου Μ.)

Τελειώνη Ε. : Διερεύνηση εξέλιξης εδαφικών καθιζήσεων με κινηματικά μοντέλα , 2003 (Μπαλοδήμος Δ.Δ., Παπαζήση Κ. , Σταθάς Δ.)

Γεωργόπουλος Γ. : Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Πεδίων Γεωμετρικού Ελέγχου Κατασκευών με έμφαση στις Προκατασκευές, 2002 (Μπαλοδήμος Δ.Δ., Μπαλοδήμου Α. ,Τσουκαντάς Σ.)