Επικοινωνία με το Εργαστήριο Γεωδαισίας

Το Εργαστήριο  Γεωδαισίας βρίσκεται στο κτήριο Λαμπαδάριου, όπου στεγάζεται η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, στο συγκρότημα της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

Τα γραφεία του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού και των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Εργαστηρίου βρίσκονται στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κτηρίου.


Η πλήρης διεύθυνση είναι:

Εργαστήριο  Γεωδαισίας
Τομέας Τοπογραφίας
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Αθήνα 15780