Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Γεωδαισίας

Έτος 2020

Borlenghi P., Piniotis G., Perakis H., Gikas V., Gentile C. (2020), “ MEASURING THE DYNAMIC DISPLACEMENTS OF BRIDGES USING GEOPHONE DATA: APPLICATION AND VALIDATION ON A LIVELY FOOTBRIDGE”, Παρουσίαση στο συνέδριο: Eurodyn 2020: XI International Conference on Structural Dynamics, Streamed from Athens, Greece,23-26 November 2020.

Piniotis G., Soile S., Bourexis F., Tsakiri M., and Ioannidis C. (2020) : “EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF 3D NARROW SPACE MAPPING TECHNOLOGIES”, Επιστημονικό άρθρο στο συνέδριο: XXIV ISPRS Congress, Nice, France, August 31-September 2 2020, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. (ISPRS), XLIII-B2-2020, 149–156, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2020-149-2020, 2020.

G. Panou, R. Korakitis and G. Pantazis, "Fitting a triaxial ellipsoid to a geoid model" Δημοσίευση στο Journal of Geodetic Science, https://doi.org/10.1515/jogs-2020-0105, 2020

Stefania Ioannidou and George Pantazis, "Helmert Transformation Problem. From Euler Angles Method to Quaternion Algebra" Δημοσίευση στο ISPRS International Journal of Geo-Information,  9, 494; DOI:10.3390/ijgi9090494, 2020

Έτος 2019

V. Zacharis , S. Dimitrellou, K. Politis, G. Livanos, V. Pagounis, O. Arabatzi, M.Tsakiri: The use of geodetic techniques in stability monitoring of floating structures, 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), 15-17 May 2019, Athens, Greece

Georgopoulos G., Telioni E., Antoniou G., Diakoumi E.: Axial tomography as a tool for the estimation of constructions’ deformations. 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), May 2019, Athens, Greece.

Ioannidis C., Piniotis G., Soile S., Bourexis F., Boutsi A.-M., Chliverou R., and Tsakiri M. (2019) : “LASER AND MULTI-IMAGE REVERSE ENGINEERING SYSTEMS FOR ACCURATE 3D MODELLING OF COMPLEX CULTURAL ARTEFACTS”, Παρουσίαση στο συνέδριο: 2nd International Conference o Geomatics and Restoration, 8-10 May 2019, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. (ISPRS), XLII-2/W11, 623–629, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W11-623-2019, 2019.

Gikas V., Mpimis A., Piniotis G., Perakis H., Papadimitriou F., Drimeris K., Sotiriou P. (2019), “Long-term Monitoring of a Multi-span Beam Bridge Using a Network of Digital Inclinometers: First Results and Perspectives”, Παρουσίαση στο συνέδριο: 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Aθήνα, Ελλάδα, 15-17 Μαΐου 2019.

Filograno M. L., Piniotis G., Gikas V., Papavassiliou V, Gantes C, Kandyla M., Riziotis C. (2019), “ Experimental validation of a prototype photonic Phase Optical Time Domain Reflectometer for SHM in large-scale infrastructures”, Παρουσίαση στο συνέδριο: 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Aθήνα, Ελλάδα, 15-17 Μαΐου 2019.

Charalampos Molyvas, Evangelia Lambrou "Monitoring applications by using the Remote Survey Method". Παρουσίαση στο 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Aθήνα, Ελλάδα, Μάιος 2019.

S. Lapardhaja, E. Lambrou, "Position determination of encoded and uncoded targets on the large hadron collider at Cern", Δημοσίευση στο περιοδικό Applied Geomatics,  2019

Athanasios Iliodromitis, Georgios Pantazis, Vassilios Vescoukis, Evangelia Lambrou. "A methodology for WSN deployment in 2D large-scale constraining environments, using computational geometry algorithms". Παρουσίαση στο 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Aθήνα, Ελλάδα, Μάιος 2019.

Anastasios-Grammatas Kampouris, Evangelia Lambrou, Georgios Pantazis. "Investigation of the dependence between digital height readings and the meteorological parameters by using a stand-alone set up and repeatable short term measurements". Παρουσίαση στο 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Aθήνα, Ελλάδα, Μάιος 2019.

Georgios Pantazis, Dimitrios Skarlatos, Loizos Pelecanos, "Long-term geodetic monitoring of seasonal deformations of earth dams and relevant finite element verification". Παρουσίαση στο 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Aθήνα, Ελλάδα, Μάιος 2019.

Antonia Moropoulou, Andreas Georgopoulos, Evangelia Lambrou, George Pantazis, Sofia Soile, Sevasti Tapeinaki, Elisavet Tsilimantou, Kyriakos Lampropoulos. "Multispectral monitoring of the successive phases of the Holy Aedicule rehabilitation". Παρουσίαση στο 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Aθήνα, Ελλάδα, Μάιος 2019.

G. Pantazis, Dimitrios Zachos, Evangelia Lambrou, "The significance of 3D network adjustment by using different least squares methods for the constructions’ monitoring. Application on the monitoring network of the Holy Aedicule in Jerusalem". Παρουσίαση στο 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Aθήνα, Ελλάδα, Μάιος 2019.

N. Kanellopoulos, G. Pantazis, Evangelia Lambrou, "Distance Limitations when using CORS Networks and GNSS Receivers for Deformation Monitoring. Παρουσίαση στο 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Aθήνα, Ελλάδα, Μάιος 2019.

Antonia Moropoulou, Maria Karoglou, Ioannis Agapakis, Charalampos Mouzakis, Simos Asimakopoulos, George Pantazis, Evangelia Lambrou, "Structural health monitoring of the Holy Aedicule in Jerusalem" Δημοσίευση στο Structural Control and Health Monitoring, DOI: 10.1002/stc.2387, 2019

Έτος 2018

Ο. Αραμπατζή, Γ. Πηνιώτης, Μ Τσακίρη, Ν. Κουβάς: «Έλεγχος των αποστάσεων της βάσης ελέγχου της Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π. με LASER TRACKER». 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, 11-12 Μαΐου 2018

Χαράλαμπος Περάκης, Βασίλειος Γκίκας, Παναγιώτης Σωτηρίου, Ορθοδοξία Αραμπατζή, Χρήστος Εξαρχαίος: «Βαθμονόμηση μετρήσεων συστήματος ραδιοσυχνοτήτων υπέρ-ευρείας ζώνης (Ultra-Wideband) για εφαρμογές εντοπισμού υψηλής ακρίβειας». 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, 11 - 12 Μαΐου 2018

Ευαγγελία  Λάμπρου,  Γεράσιμος Καραίσκος "Ολοκληρωμένη διαδικασία έλεγχου και διακρίβωσης ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών για τη μέτρηση του μήκους σε εξωτερική βάση ελέγχου ". Παρουσίαση στο " 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας", Αθήνα, Μάιος 2018, πρακτικά συνεδρίου.

E. Lambrou, N. Kanellopoulos, "Check and calibration οf a single GNSS receiver by using the VRS RTN positioning method" Δημοσίευση στο περιοδικό Measurement, Volume 117, Pages 221–225, Μάρτιος 2018

Α. Iliodromitis, E. Lambrou, "The Influence of Deployment Parameters on 2D Wireless Sensor Network by Using a Centroidal Voronoi Tessellation Based Algorithm" , Δημοσίευση στο περιοδικό IJSER, Volume 9, Issue 2, February 2018

E. Lambrou, "Modeling the deviations of the Reflectorless Distance measurement due to the beam’s incident angle" Δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Applied Science and Technology, Vol. 8 No. 1, Μάρτιος 2018

E. Lambrou, N. Kanellopoulos , "A convenient procedure for the calibration and check of GNSS systems by using the relative static positioning method" Δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Scientific and Engineering Research, vol 9, issue 3, Μάρτιος 2018

Ε. Lambrou, "Precise local Geoid definition. Case Study: Nisyros Island in Greece". Δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Engineering Technology and Scientific Innovation, Volume 3 Issue 2, Paper ID- ETS070381, Απρίλιος 2018

Γεώργιος Πανταζής , Α. Μπίνη" Διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών για διευθύνσεις σε εξωτερικό πεδίο ελέγχου". Παρουσίαση στο " 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ", Αθήνα, Μάιος 2018, πρακτικά συνεδρίου.

Γεώργιος Πανταζής "Από τη Διόπτρα στην οθόνη αφής. Οι μετρολογικές απαιτήσεις των σύγχρονων εφαρμογών του τοπογράφου μηχανικού". Παρουσίαση στο " 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ", Αθήνα, Μάιος 2018, πρακτικά συνεδρίου.

Moropoulou Antonia, Karoglou Maria, Agapakis Ioannis, Mouzakis Charalambos, Asimakopoulos Simos, Pantazis George, Lambrou Evangelia "Holy Selphuchre Monitoring System". Παρουσίαση στο "1st International Conference on "Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage (TMM_CH)", Αθήνα, Οκτώβριος 2018, πρακτικά συνεδρίου.

Georgopoulos, E. Lambrou, G. Pantazis, P. Agrafiotis, K. Lampropoulos, E. Delegou, M. Apostolopoulou, M. Alexakis, A. Moropoulou. "Merging geometric documentation with materials characterization and analysis of the history of the Holy Aedicule in the church of the Holy Sepulchre in Jerusalem". Παρουσίαση στο " GEOMATICS & RESTORATION - Conservation of Cultural Heritage in the Digital Era” conference, Florence", Μάιος 2017,  Vol. XLII-5/W1.  The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-5-W1/index.html.

 L. Pelecanos, D. Skarlatos, G. Pantazis "Finite element analysis of the monitored long-term settlement behaviour of Kouris earth dam in Cyprus". Παρουσίαση στο " 9th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering", Porto, Portugal, 25-27 June 2018.

George Pantazis, Evangelia Lambrou "Knowingly orientation of Ancient Greek Temples". Δημοσίευση στο Annals of Archaeology Volume 1, Issue 2, 2018, PP 21-28 ISSN:2639-3662, 2018

Eleni-Georgia Alevizakou, George Siolas and George Pantazis," Short-Term and Long-Term Forecasting for Changing the Position of Points in the space by using Artificial Neural Networks". Δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Geo-Information, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2018, 7, 86; doi:10.3390/ijgi7030086, 2018.

Έτος 2017

O. Arabatzi, N. Kouvas, V. Pagounis, M Tsakiri: «A test facility for verification of length measurements» GEOMAT 2017, "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, Romania, 23 -24 November 2017

E. Vouklari, D. Papanikolaou, V. Pagounis, V. Zacharis, M. Tsakiri, O.Arabatzi: «Caves as Cultural Heritage:3D Documentation of Dikteon Cave in Crete». 10th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, 20 – 22 September 2017, Greece, NTUA

Tsakiri M, Sioulis A., Piniotis G.   “Compliance of low-cost, single-frequency GNSS receivers to standards consistent with ISO for control surveying”, Int. J. Metrol. Qual. Eng. 8, 11, DOI: org/10.1051/ijmqe/2017006.

 Ε. Λάμπρου, Κ. Νικολίτσας "Η συμβολή του Τοπογράφου Μηχανικού σε εργασίες υψηλής ακρίβειας.  Η περίπτωση του ερευνητικού κέντρου CERN". Παρουσίαση στο "5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών", Αθήνα, Οκτώβριος 2017,  πρακτικά συνεδρίου, ηλεκτρονική μορφή (CD)

Ε. Lambrou, K. Nikolitsas "Detecting the Centring Error of Geodetic Instruments over a ground mark through a tribrach based optical plummet"  Δημοσίευση στο περιοδικό Applied Geomatics,  https://doi.org/10.1007/s12518-017-0197-8, Volume 9, Issue 4, pp 237–245, Δεκέμβριος 2017

Γ. Πανταζής, Ε. Λάμπρου " Η παρακολούθηση της κινηματικής συμπεριφοράς του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, κατά τις εργασίες αποκατάστασης" Παρουσίαση στο "5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ", Αθήνα, Οκτώβριος 2017, πρακτικά συνεδρίου, ηλεκτρονική μορφή (CD)

L. Pelecanos, D. Skarlatos, G. Pantazis " Dam performance and safety in tropical climates – recent developments on field monitoring and computational analysis". Παρουσίαση στο "8th International Conference on Structural Engineering and Construction Management", Kandy, Sri Lanka, 7-9 December 2017.

 The National Technical University of Athens Interdisciplinary Team for the Protection of Monuments: Antonia Moropoulou, Emmanuel Korres, Andreas Georgopoulos, Constantine Spyrakos, and Charalampos Mouzakis. Contributing authors: Evangelia Lambrou, George Pantazis, Michael Kavvadas, Paul Marinos, Nikolaos Moropoulos, Vasilis Zafeiris, Kyriakos Lampropoulos, Maria Apostolopoulou, Charilaos Maniatakis, Manuel Agapakis, John Agapakis, and Andreas Fragkiadoulakis. "Faithful Rehabilitation".Δημοσίευση στο Magazine of the American Society of Civil Engineers, Civil Engineering, Νοέμβριος  2017

Eleni-Georgia Alevizakou, G. Pantazis "A Comparative Evaluation of Various Models For Prediction of Displacements".Δημοσίευση στο περιοδικό Applied Geomatics. DOI: 10.1007/s12518-017-0189-8. 2017

Athanasios Iliodromitis, George Pantazis, and Vasileios Vescoukis "2D Wireless Sensor Network Deployment Based on Centroidal Voronoi Tessellation". Δημοσίευση στο περιοδικό The American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings, Vol. 1836, Jun 5, 2017, http://doi.org/10.1063/1.4981949

Athanasios Iliodromitis, George Pantazis, and Vasileios Vescoukis " A reliable Evaluation Method for 2D Wireless Sensor Network Deployment ".Δημοσίευση στο περιοδικό IJSER, Volume 8, Issue 2, February 2017, http://www.ijser.org/research-paper-publishing-february-2017_page5.aspx

Vassilis P. Marinos, George K. Prountzopoulos, Pavlos Asteriou, George Papathanassiou, Triantafyllos Kaklis, George Pantazis, Evangelia Lambrou, Nikolaos Grendas, Efstratios Karantanellis, Spyridon Pavlidis. "Beyond the boundaries of feasible engineering geological solutions: stability considerations of the spectacular Red Beach cliffs on Santorini Island, Greece". Δημοσίευση στο περιοδικό Environmental Earth Sciences, Issue 15/2017, August, 2017

A. Moropoulou, A. Georgopoulos, E. Korres, A. Bakolas,  K. Labropoulos, P. Agrafiotis, E. Delegou, P. Moundoulas, M.Apostolopoulou,E. Lambrou, G. Pantazis, L. Kotoula, A.Papadaki, E. Alexakis, Five-Dimensional (5D) Modelling of the Holy Aedicule of the Church of the Holy Sepulchre Through an Innovative and Interdisciplinary Approach. Δημοσίευση στο Bιβλίο Mixed Reality and Gamification for Cultural Heritage pp. 247-270, April 2017, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-49607-8_9

Loizos Pelecanos, Dimitrios Skarlatos, George Pantazis " Influence of reservoir level fluctuations on the long-term settlements of embankment dams", δημοσίευση στο περιοδικό Engineering Structures,  Ιούλιος 2017

George Pantazis " The astronomical orientation of ancient greek theatres in relation with the topography and greek mythology ". Δημοσίευση στο περιοδικό Civil Engineering and Architecture, 5(5): 185-192, 2017, DOI: 10.13189/cea.2017.050504

Έτος 2016

V. Andritsanos, O. Arabatzi, V. Pagounis, M. Tsakiri : «Quality Control of Height Benchmarks in Attica,Greece, Combining GOCE/GRACE satellite Data,Global Geopotential Models and Detailed Terrain Information», IAG Symposia Series, 1st Joint Commission 2 and IGFS Meeting International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016, September 19-23, 2016, Thessaloniki, Greece

Tsakiri M, Sioulis A., Piniotis G. (2016) “The use of low-cost, single-frequency GNSS receivers in mapping surveys”, Survey Review, DOI: org/10.1080/ 00396265. 2016. 222344.

Mpimis T., Piniotis G., Gikas V. (2016) “Bridge-Vehicle Interaction Analysis Based on Continuous GPS/IMU Vehicle Recordings and GBMI Bridge Measurements: Preliminary Results and Investigations”, Παρουσίαση στο συνέδριο: 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) 2016, Vienna, Austria, 30 - 1 Apr. 2016.
Gikas V., Karydakis P., Mpimis T., Piniotis G., Perakis H. (2016) “Structural integrity verification of cable stayed footbridge based on FEM analyses and geodetic surveying techniques”, Survey Review, 2016. Vol. 48, Issue 346, pp. 1-10.
Piniotis G., Gikas V., Mpimis T., Perakis H. (2016) “Deck and Cable Dynamic Testing of a Single-span Bridge Using Radar Interferometry and Videometry Measurements”, Journal of Applied Geodesy, 2016. Vol. 10, Issue 1, pp. 87-94.

A. – G. Kampouris, Evangelia Lambrou  "Testing and performance evaluation of terrestrial panoramic imaging system  in close range documentations". Δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Engineering and Innovative Technology, Volume 6, Issue 6, December 2016

V.N. Grigoriadis, E. Lambrou, G.S. Vergos, I.N. Tziavos " Assessment of the Greek Vertical Datum – A case study in central Greece" Δημοσίευση στο περιοδικό International Association of Geodesy Symposia. Παρουσίαση στο συνέδριο 1st Joint Commission 2 and IGFS Meeting International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016,  2016

Pantazis G.,  Constantinidis C., Stavrou G. "Evaluation of the sensitivity of 3D monitoring networks by applying both different measurement methods and adjustments." Παρουσίαση στο " 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM)", Βιέννη , Αυστρία, Μάρτιος 2016. πρακτικά συνεδρίου.

Pantazis G.,  Lambrou E. "Enhancement of 3D monitoring networks’ sensitivity by low cost innovative implementation." Παρουσίαση στο " 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM)", Βιέννη , Αυστρία, Μάρτιος 2016. πρακτικά συνεδρίου. Δημοσίευση στο ηλεκτρονικό περιοδικό mycoordinates. Volume XIII, Issue 1, January 2017 

Ευαγγελία  Λάμπρου,  Γεώργιος Πανταζής, Βάϊος Μπαλλής" Τo πρότυπο εξωτερικό πεδίο ελέγχου & διακριβωσης ολοκληρωμενων γεωδαιτικων σταθμων". Παρουσίαση στο " 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ", Αθήνα, Μάιος 2016, πρακτικά συνεδρίου.

Γεώργιος Πανταζής " Τα εργαστήρια διακρίβωσης γεωδαιτικών οργάνων στην Ελλάδα. Το παρόν και το μέλλον". Παρουσίαση στο " 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ", Αθήνα, Μάιος 2016, πρακτικά συνεδρίου.

Μαρίνος Β., Παπαθανασίου Γ., Κακλής Τ., Προυντζόπουλος Γ, Αστερίου Π., Πανταζής Γ., Λάμπρου Ε,  Γκρέντας Ν., Παυλίδης Σ. " An engineering geological assessment using terrestrial laser scanning for the stabilization of a volcanic slope in Santorini island". Παρουσίαση στο "14ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας", Θεσσαλονίκη, Μάιος 2016, Δημοσίευση στο Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τόμος L, σελ. 835-844.

K. Nikolitsas, G.  Pantazis "Development of an integrated and convenient methodology for checking levelling systems". Δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Engineering Research and General Science, Volume 4, Issue 6, November-December, 2016, ISSN 2091-2730, 2016

G.  Pantazis "Multi - parametric evaluation of Back Propagation Artificial Neural Network in Geoid Undulations determination modeling".Δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Applied Science and Technology Vol. 7, No 2. Παρουσίαση στο συνέδριο 1st Joint Commission 2 and IGFS Meeting International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016,  2016

Georgopoulos G., Telioni E., Tsontzou A.: The contribution of laser scanning technology in the estimation of ancient Greek monuments’ deformations, Survey Review, Vol.48 No 349, pp 303 – 308

Έτος 2015

V. D. Andritsanos, O. Arabatzi, M. Gianniou, V. Pagounis, I. N. Tziavos, G. S. Vergos, E. Zacharis: «Comparison of various GPS processing solutions toward an efficient validation of the Hellenic Vertical Network: The ELEVATION Project» / American Society of Civil Engineers / Journal of Surveying Engineers, Published: 16 December 2015

M. Tsakiri, V, Pagounis, O. Arabatzi: «Evaluation of a pulsed terrestrial laser scanner based on ISO standards» / «Surface Topography: Metrology and  Properties, vol. 3», Published: 13 February 2015

Georgopoulos G., Telioni E.: Determination of local geoid model in Attica Basin, Greece. Survey Review, Vol. 47, No. 341, pp 109 – 114

Gikas V. Karydakis P., Mpimis A., Piniotis G., Perakis H.  “Structural Integrity Verification of a Cable Stayed Footbridge based on FEM Analyses and Geodetic Surveying Techniques”, Survey Review (published online: 16 January 2015), DOI: 10.1179/1752270614Y.0000000146.

E.Lambrou, K. Nikolitsas, "A new method to check the angle precision of total stations". Παρουσίαση στο FIG Working Week 2015, From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World", Sofia, Βουλγαρία, Μάιος 2015. Πρακτικά συνεδρίου.

Evangelia Lambrou, Antonios Antonakakis, "Estimation of the gauging and the calibration time interval for the modern total stations". Δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Civil Engineering and Architecture 9 1210-1216, pp 1210-1216 DOI:10.17265/1934-7359/2015.10.009, Οκτώβριος 2015

G. Pantazis, " Α complete processing methodology for 3D monitoring using GNSS receivers".  Παρουσίαση στο " FIG Working Week 2015, From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World", Sofia, Βουλγαρία, Μάιος 2015. πρακτικά συνεδρίου.

Evangelia Lambrou, "Accurate Geoid height differences computation from GNSS data and modern astrogeodetic observations". Δημοσίευση στοProc. of the International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems (GGHS2012), U Marti (Ed.), IAG Symp. 141, 2015


Έτος 2014

Μ Τσακίρη, Β. Παγούνης, Ο. Αραμπατζή, Β. Ανδριτσάνος: «Έλεγχος επίγειων σαρωτών laser, με χρήση σημείων και επιφανειών». 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014

Gikas V. Karydakis P., Piniotis G., Mpimis A., Papadimitriou F., Panagakis A. “Design and Implementation of a Multi-Sensor Monitoring System for Structural Integrity Assessment: The Case of Attiki Odos, Pallini Cable-Stayed Bridge”, Παρουσίαση στο συνέδριο: IBSBI Conference, Athens, Greece, October 16-18.

Σταθάς Δ.., Σιούλης Α., Πηνιώτης Γ., Μπίμης Α.  “Ένταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στο κρατικό σύστημα αναφοράς με χρήση δεκτών GNSS πολύ χαμηλού κόστους, μέσω κινητού τηλεφώνου (smartphone) ή tablet», Παρουσίαση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος. [Δημοσιεύθηκε στο ενημερωτικό δελτίο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ), τεύχος 222, Φεβρουάριος-Μάρτιος 215, σ.27-32]

Gikas V. Karydakis P., Mpimis A., Piniotis G., Perakis H.  “Non-Destructive Load Testing of a Single-Span, Cable Stayed Bridge: Testing Design, Instrumentation & Preliminary Results”, Παρουσίαση στο συνέδριο: XXV FIG Congress, Kuala Lampur, Malaysia, June 16–21 2014.

 Περάκης Χ., Μπίμης Α., Πηνιώτης Γ., Γκίκας Β. (2014) “Πειραματική διερεύνηση & συγκριτική αξιολόγηση αισθητήρων δορυφορικού εντοπισμού, βιντεομετρίας και radar μικροκυματικής συμβολομετρίας στην μελέτη ταλαντώσεων τεχνικών έργων”, Παρουσίαση στο 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου.

G.  Pantazis "The symmetric placing and the dating of Parthenon and Hephaisteion in Athens (Greece)",Δημοσίευση στο περιοδικό Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 14, No 2, pp. 273-279,2014

Ευαγγελία Λάμπρου, Κων/νος Νικολίτσας,"Βελτιστοποίηση Υψομετρικού δικτύου με προσομοιώσεις συνόρθωσης" Παρουσίαση στο "5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ",Αθήνα, Μάιος 2014, πρακτικά συνεδρίου.

Ευαγγελία Λάμπρου, "Γεωδαιτικά συστήματα μέτρησης από απόσταση και η συμβολή τους στην Επιστήμη του Τοπογράφου Μηχανικού" Παρουσίαση στο "4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας ", Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014, πρακτικά συνεδρίου, ηλεκτρονική μορφή (CD)

Evangelia Lambrou,"Remote Survey. An Alternative Method for Capturing Data".Δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Surveying Engineering, Volume 140, Issue 1, pp 60-64, Φεβρουάριος 2014

Αλεβιζάκου Ελένη-Γεωργία, Πανταζής Γεώργιος, "Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα στην επιστήμη της Μετρολογίας. Το παρόν και το μέλλον" Παρουσίαση στο "5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας", Αθήνα, Μάιος 2014, πρακτικά συνεδρίου.

Πανταζής Γεώργιος, "Γεωδαιτικές τεχνικές για την τριδιάστατη απεικόνιση μη γεωμετρικών επιφανειών. "Παρουσίαση στο "4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας ", Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014, πρακτικά συνεδρίου, ηλεκτρονική μορφή (CD)

Georgopoulos G., Telioni E., "Determination of the local geoid model in the Attice Basin, Greece". Έγινε δεκτό για δημοσίευση στο Survey Review στις 25/02/2014


Έτος 2013

Piniotis G., Mpimis A., Gikas V.  “Dynamic Testing and Output-Only Modal Analysis
of a Bypass-Stack During Extreme Operating Conditions”, Παρουσίαση στο συνέδριο: 2nd Joint Int. Symposium on Deformation Measurements, Nottingham, UK, September 9–10 2013. [Winning Symposium Paper Award from Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors UK (ICES-UK)]


Gikas V. Karydakis P., Mpimis A., Piniotis G., Rodopoulos J. ( “Structural Integrity Verification of a Cable-stayed Footbridge Based on Conventional and Non-Conventional Geodetic Data”, Παρουσίαση στο συνέδριο: 2nd Joint Int. Symposium on Deformation Measurements, Nottingham, UK, September 9–10 2013.

Evangelia Lambrou,"Remote Survey. An Alternative Method for Capturing Data". Δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Surveying Engineering, Volume 140, Issue 1, pp 60-64, Φεβρουάριος 2014

http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000115 , Ιούνιος 2013

Evangelia Lambrou, "Analysis of the errors of the antenna’s set up at the GNSS measurements". Δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Civil engineering and Architecture (ISSN 1934-7359) Volume 7, No. 10 (Serial No. 71), pp. 1279-1286, Οκτώβριος 2013.

Evangelia Lambrou, "Analysis of the errors of the antenna’s set up at the GNSS measurements". Δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Civil engineering and Architecture (ISSN 1934-7359) Volume 7, No. 10 (Serial No. 71), pp. 1279-1286, Οκτώβριος 2013.

G. Pantazis, Ε. Lambrou, S.Polydoras and V. Gotsis, "3D Digital Terrestrial Model Creation Using Image Assisted Total Station and Rapid Prototyping Technology " Δημοσίευση στοπεριοδικό International Journal of Heritage in the Digital Era,volume 2, number 2, 2013.

George Pantazis, Eleni-Georgia Alevizakou, "The Use of Artificial Neural Networks in Predicting Vertical Displacement of Structures". Δημοσίευση στο περιοδικόInternational Journal of Applied Science and Technology,Vol. 3 No. 5, May 2013.


Ετος 2012

Γ. Αρχοντάκης, Μ. Βλάχου, Ο. Αραμπατζή, Β. Παγούνης: «Ο συνδυασμός  γεωδαιτικών τεχνικών στις αποτυπώσεις μνημείων. Εφαρμογή στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας»  / «ΧΩΡΟγραφίες (ISSN: 1792-3913) Τόμος 3, Αρ. 1, 2012, σελ. 1-5

Μ Τσακίρη, Ο. Αραμπατζή, Β, Παγούνης, Δ. Σταθάς, Β. Ανδριτσάνος: «Βαθμονόμηση επίγειων σαρωτών laser, στο πλαίσιο των διεθνών προδιαγραφών ISO». 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012


Evangelia Lambrou, "Accurate Geoid height differences computation from GNSS data and modern astrogeodetic observations". Παρουσίαση στο "International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems GGHS 2012", Venice, Italy, Οκτώβριος 2012.

G. Pantazis, "Preserving monuments’ astronomical orientation by using different databases". Παρουσίαση στο4thInternationalEuro-MediterraneanConference (EuroMed 2012), Λεμεσός, Κύπρος, Νοέμβριο 2012. EuroMed 2012, LNCS 7616, Πρακτικά συνεδρίου, Έκδοση Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, pp. 701–709, 2012

G. Georgopoulos, E. Telioni, Approximation of the curvature of the Parthenon Stylobate using Least Squares Techniques, Journal of Surveying Engineering, Aug. 2012, vol.138, no3, pp. 154-159

Γ.Πηνιώτης, Γ.Πανταζής, Β.Γκίκας, Αθ.Μπίμης, Βαθμονόμηση ηχοβολιστικού συστήματος βυθομέτρησης μονής κατακόρυφης ηχητικής δέσμης, 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,Αθήνα,
(2012), πρακτικά συνεδρίου

E. Λάμπρου, Κ. Νικολίτσας, Ανίχνευση της αβεβαιότητας του συστήματος ανάγνωσης διευθύνσεων, 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, (2012), πρακτικά συνεδρίου

E. Λάμπρου, Α. Αντωνακάκης, Εκτίμηση του χρονικού διαστήματος μετρολογικού επανελέγχου και διακρίβωσης των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών, 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, (2012), πρακτικά συνεδρίου


Ετος 2011

O. Arabatzi, V. Pagounis, M. Tsakiri: «Experiences from cultural heritage documentation using modern geodetic techniques – Monuments at the Acropolis of Athens». FIG Working Week 2011: “Bridging the gap between Cultures”, Marrakech, Moroccop, 18 – 22 May 2011


G. Pantazis, K. Nikolitsas, Assessing the use of light laser scanners and the Monte Carlo technique for the documentation of geometric surfaces. FIG Working Week 2011, Bridging the Gap between Cultures, Marrakech, Morocco, (2011). Πρακτικά συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή

Γ. Πανταζής, Το Ηραίο του Άργους. Ο αστρονομικός προσανατολισμός και η χρονολόγησή του. Περιοδικό Αρχαιολογία. (2011), Υπό δημοσίευση

Γ.Πανταζής,Ι. Δούκας, Δορυφορικό σύστημα εντοπισμού και η αναγκαιότητα μετρολογικού ελέγχου
φορητών δεκτών του. Περιοδικό Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, (2011), Τεύχος 222, σελ. 32-37

E.G.Alevizakou, E. Lambrou, Fast and Convenient Determination of Geoid Undulation N in an Urban Area, FIG Working Week 2011, Bridging the Gap between Cultures, Marrakech, Morocco, (2011), Πρακτικά συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή

E.Lambrou, G. Pantazis, Geodetic monitoring of bridge oscillations, International conference Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction, Αθήνα,(2011). Πρακτικά συνεδρίου, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου 2011, σελ. 455 – 462

Γ. Πάνου, Ρ.Κορακίτης, Λάμπρου Ευαγγελία,Προσδιορισμός αστρονομικού πλάτους με αυτοβαθμονόμηση. Τιμητικός τόμος για Δ. Βλάχο,(2011), ΤΑΤΜ, ΑΠΘ

E.Lambrou , Analysis of the errors of the antenna’s set up at the GNSS measurements, (2011),. Υπό δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Global Positioning Systems (JGPS)

E. Lambrou, A. Antonakakis, Estimation of the gauging and the calibration time interval for the modern total stations, (2011),Υπό δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Applied Geodesy".

E.Lambrou, K.Nikolitsas, G. Pantazis , Special marking of 3d networks’ points for the monitoring of modern constructions. Journal of Civil engineering and Architecture (ISSN 1934-7359), (2011), Volume 5, Number 7, Serial No 44, pp 643-649.


Έτος 2010

V. Pagounis, O. Arabatzi,  M. Tsakiri, D. Tsini «Geodetic technology for cultural heritage recording – The case study of KLEPSYDRA at the Acropolis of Athens». 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin , Patras, 31.05 – 02.06 2010


Γ. Πανταζής, Πρόταση εγκατάστασης μιας εναλλακτικής εξωτερικής βάσης διακρίβωσης των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών για τη μέτρηση του μήκους,4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,Αθήνα,(2012), πρακτικά συνεδρίου.

Γ.Πανταζής, Το χωροσταθμικό δίκτυο Αθηνών, προαστίων και περιχώρων. Το χθες και το σήμερα. Τιμητικός τόμος για Δ. Αραμπέλο, (2010), ΤΑΤΜ, ΑΠΘ

D. Delikaraoglou, A. Georgopoulos, Ch. Ioannidis, E. Lambrou, G. Pantazis, Using geodetic and laser scanner measurements for measuring and monitoring the structural damage of a post-byzantine church, 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin. Monument Damage Hazards & Rehabilitation Technologies, Πάτρα, (2010), πρακτικά συνεδρίου

Α.Γεωργόπουλος, Χ. Ιωαννίδης, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, Κ. Νικολίτσας, Πρόταση μεθοδολογίας
βαθμονόμησης της ψηφιακής κάμερας εικονογεωδαιτικού σταθμού, 3ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Λάρνακα, Κύπρος, (2010), πρακτικά συνεδρίου Κ. Νικολίτσας, Ε.Λάμπρου, Αξιολόγηση του διεθνούς προτύπου ISO 17123 – 5, 3ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Λάρνακα, Κύπρος, (2010), πρακτικά συνεδρίου

Ε. Lambrou, G. Pantazis, Evaluation of the Credibility of Reflectorless Distance measurement. Journal of Surveying Engineering,(2010), Vol.136,No.4,pp 165-171

Λάμπρου Ε., Ηλιοδρομίτης Α. (2010) Προσδιορισμός της παραμόρφωσης-αντοχής κατασκευών με τη μέθοδο της ελεγχόμενης φόρτισης σε πραγματικό χρόνο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010

Πηνιώτης Γ., Σταθάς Δ., Νικολίτσας Κ., Τσίνη Δ., Τσίνης Δ. (2010) Συλλογή, διαχείρηση και απόδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010.

Λαϊνάς Ι.,Τσακίρη Μ. (2010) Αξιολόγηση της ακρίβειας εντοπισμού της τεχνικής RTK με χρήση GNSS μονίμων σταθμών αναφοράς, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010.

Βιτάλης Σ., Βεσκούκης Β.,Πανταζής Γ. (2010) Ανάπτυξη λογισμικού τρισδιάστατης απεικόνισης και διαχείρησης γεωδαιτικών μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010

Ηλιοδρομίτης Α. (2010) Από τη διόπτρα και τον πάπυρο, στη ρομποτική τεχνολογία και το διαδίκτυο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010

Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε. (2010) Εξέλιξη των καθιζήσεων που ανιχνεύονται στην παράκτια ζώνη Νέου Φαλήρου - Μοσχάτου - Καλλιθέας, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής - Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής , Βόλος Σεπτέμβριος 2010