Συνεργασίες του Εργαστηρίου Γεωδαισίας

Δελτίο Τύπου BLK2FLY
 
 
 
Υπηρεσίες

1. Γεωδαιτικές μελέτες και εφαρμογές
- Αστρογεωδαιτικές και βαρυτημετρικές εργασίες

2. Γεωδυναμικές μελέτες και εφαρμογές
- Τεκτονικές παραμορφώσεις του γήινου φλοιού
- Μικρομετακινήσεις μεγάλων τεχνικών έργων και κατασκευών
- Μεταβολές της στάθμης των θαλασσών
- Μελέτες του γήινου πεδίου βαρύτητας
- Μελέτες της παλίρροιας του γήινου φλοιού

3. Δορυφορικοί εντοπισμοί
- Ψηφιακές αποτυπώσεις με τεχνικές κινηματικού GPS
- Ψηφιακή καταγραφή οδικών δικτύων
- Γεωδαιτικά δίκτυα ελέγχου
- Δοκιμές συστημάτων πλοήγησης πλοίων

4. Θαλάσσιες εφαρμογές
- Ειδικές βαθυμετρικές αποτυπώσεις
- Εντοπισμοί υψηλής ακρίβειας για ωκεανογραφικές εργασίες
- Μελέτες πόντισης υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών

Φορείς Συνεργασίας

 

1. Ελληνικοί Φορείς

Πανεπιστήμια

Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί

 

  • Βιομηχανία

 

2. Διεθνείς Φορείς

European Union (EU)

Πανεπιστήμια

Οργανισμοί

 

Βιομηχανία