Σελίδες του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και προτεινόμενοι σύνδεσμοι

Παρουσίαση του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

Παρουσίαση του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής το 2013 (σε PDF)


Ιστοσελίδες μαθημάτων του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης:


Wiki Τηλεπισκόπησης

http://147.102.106.42/


DeCETI: Development of a Common Educational and Training Infrastructure

http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/rsens/DeCETI/


Παλαιότερη έκδοση της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης:

http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/rsens/rsens-g.html


Ενημερωθείτε επίσης για:


- To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβάλλον & Ανάπτυξη", το οποίο φιλοξενείται στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και υποστηρίζεται τεχνικά.

http://environ.survey.ntua.gr


- To Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π., του οποίου τη λειτουργία στηρίζει με όλα τα μέσα το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης από τότε που δημιουργήθηκε.

http://www.ntua.gr/MIRC