Σελίδες του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και προτεινόμενοι σύνδεσμοι

Ενημερωτικό video για το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης

https://www.youtube.com/watch?v=rJoUs3bHWcI&t=111s&ab_channel=ELKE-NTUA
ή εναλλακτικά https://fb.watch/aJjLf_iOtw/

 

Παρουσίαση του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης στην ιστοσελίδα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ

https://tto.ntua.gr/ntua-labs/school-rural-surveying-engineering/lab-remote-sensing/

 

Παρουσιάσεις του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης


Ιστοσελίδες των προπτυχιακών μαθημάτων του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης


Wiki Τηλεπισκόπησης

http://147.102.106.44/


DeCETI: Development of a Common Educational and Training Infrastructure

http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/rsens/DeCETI/ (2000)


Ενημερωθείτε επίσης για:


- To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβάλλον & Ανάπτυξη", το οποίο φιλοξενείται στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και υποστηρίζεται τεχνικά.

http://environ.survey.ntua.gr


- To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβάλλον & Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών", του οποίου τη λειτουργία στηρίζει με όλα τα μέσα το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης από τότε που δημιουργήθηκε.

http://mountains.ntua.gr


- To Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π., του οποίου τη λειτουργία στηρίζει με όλα τα μέσα το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης από τότε που δημιουργήθηκε.

https://mirc.ntua.gr