Λοιπές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π.:

 • είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης (EΑRSeL), του Eλληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster Corallia), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εναέριας Έρευνας (EUFAR), του Δικτύου Πληροφοριών της Μεσογείου (MedRIN), και μέλος του Εργαστηρίου είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος

 • παρέχει υλικοτεχνική υποδομή αλλά και συμβάλλει στην ανάπτυξη του προγράμματος OSGeo-Live

 • έχει οργανώσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Ε.Μ.Π. και του Τ.Ε.Ε. πέντε σεμινάρια στα πεδία Φωτοερμηνείας και Τηλεπισκόπησης του Περιβάλλοντος

 • συμμετέχει σε Διεπιστημονικά Σεμινάρια

 • συνέβαλε και συμβάλλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

 • συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών.

Συνεργαζόμενοι Φορείς / Εταιρείες

 • Υπουργείο Γεωργίας
 • Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Υπουργείο Παιδείας
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 • Υπουργείο Εργασίας
 • Κτηματολόγιο Α.Ε.
 • Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων της Ελλάδας
 • Ελληνική Διαστημική Επιτροπή
 • Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικών Ερευνών
 • Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας
 • Δήμος Νίκαιας
 • Integrated Information Systems SA, Τμήμα περιβαλλοντικών μελετών
 • Joint Research Center, EEC, Space Applications Institute, Ispra, Italy
 • Centro Nacional de Informacao Geographica-CNIG, Portugal
 • Centro di Ricerche e Servizi Avanzati per la Formazione-SCIENTER, Italy
 • Geosys SRL ("GEOSYS"), Spain
 • Ministerio de Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Direccion Tecnica de Analisis Economico y Territorial de Ordenacion de los Recursos Hidricos, Spain
 • Istituto Per l' Ambiente ("ISPAM"), Italy
 • Mountain Forum
 • International Centre for Integrated Mountain Development
 • Geomatics S.A. (Δ. Τσιβίκης)
 • Αεροφωτογραφική Ε.Π.Ε. (Γρ. Νοϊτσης, Π. Μπουτσούκης)

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια / Ινστιτούτα

 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • University of Surrey, United Kingdom
 • Institute for Image Processing and Computer Graphics -DIBAG, Austria
 • Universite Paul Sabatier, France
 • Imperial College of Science Technology and Medicine, Centre for Environmental Technology, United Kingdom
 • Universitat Bremen, Forschungsstelle fur Europaeisches Unweltrecht, Federal Republic of Germany
 • Universidad Autonoma de Barcelona, Departament de Dret Publici de Ciencies Historico-Juridiques, Spain
 • Universite de Limoges, Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l' Environnement de L' amenagement et de l' Urbanisme, France