Προσωπικό Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

Διευθυντής :

Καθηγήτρια, Β. Καραθανάση 

Μέλη Δ.Ε.Π. :

Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ. Β. Καραθανάση (τηλ. 210-7722695)

Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Μηχ. Κ. Καράντζαλος (τηλ. 210-7721673)

Καθηγητής, Δ. Αργιαλάς, PhD (τηλ. 210-7722595)

Ομότιμος Καθηγητής, Δρ. Μηχ. Δ. Ρόκος (τηλ. 210-7722593)

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. :

Β. Ανδρώνης (τηλ. 210-7722598)

K. Βασίλη-Βασιλείου (τηλ. 210-7722769)

Χ. Ιωσηφίδης (τηλ. 210-7722606)

Δρ. Μηχ. Π. Κολοκούσης (τηλ. 210-7722599)

Ερευνητές :

Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί :

Α. Αδάμ

Β. Ανδρώνης

Α. Βαϊόπουλος

K. Βασίλη-Βασιλείου

Χ. Ιωσηφίδης

Ζ. Κανδυλάκης

Χ. Καρακίζη

Κ. Καραμβάσης

Α. Κικάκη

Δρ. Μηχ. Π. Κολοκούσης

Γ. Κουμιανάκης

Μ. Κρεμεζή

Β. Κριστολλάρη

Ε. Μιχαηλίδου

Μ. Παπαδομανωλάκη

Δρ. Μηχ. Α. Τζώτσος

Β. Τσιρώνης

Α. Ψαλτά

Β. Ψωμάς

Ηλεκτρολόγος Μηχ. :

Β. Σιτοκωνσταντίνου

Γεωλόγος :

Δρ. E. Γαλανού