Μεταπτυχιακές Εργασίες στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας

Πρόσφατες μεταπτυχιακές εργασίες

 • Σύγκριση μεθοδολογιών οριοθέτησης δασικών εκτάσεων (Καλεβρά 2008)
 • Πολιτική διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων (Κυτέα 2008)
 • Ο ρόλος της θεωρίας ανάλυσης τυπικών εννοιών στην ανάπτυξη του πλαισίου ροής πληροφορίας (Λυτρίβη 2008)
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Πάρνηθας με χρήση της τεχνολογίας των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (Κοτσώνη 2009)
 • Concept Mapping: Αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων. Eφαρμογή σε ενδεικτικά παραδείγματα (Αλιακίζογλου 2009)
 • Γνωσιακά θέματα γεωγραφικών κατηγοριών (Γιαννακοπούλου 2009)
 • Έλεγχος συμβατότητας δεδομένων Κτηματολογίου με τις απαιτήσεις της οδηγίας “Inspire” (Δαραλιώτη 2009)
 • Ανάλυση τυπικών εννοιών σε κοινωνικοοικονομικά δεδομένα (Καλούση 2009)
 • Ένταξη προτύπου σε οντολογία γενικού επιπέδου. Η περίπτωση του προτύπου Observations and Measurements στην οντολογία Basic Formal Ontology (Νίνου 2009)
 • Χωρική διάσταση της ένταξης του Κτηματολογίου Δωδεκανήσων στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Αντωνίου 2010)
 • “NTUAcamp”: Ανάπτυξη μιας συνδυαστικής διαδικτυακής (mash-up) υπηρεσίας αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης για την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Μηνά 2011)
 • Υπηρεσία ανάκτησης γεωπληροφοριών με βάση τη θέση (Location Based Services) - Εφαρμογή AthensShops (Τσεκρέκου 2012)
 • Υλοποίηση πιλοτικού συστήματος οργάνωσης ταξιδιού (Ζώντος 2013)
 • Ανάλυση και σχεδίαση λογισμικού σχεδιαστή ταξιδιού (Βιτωράτος 2013)
 • Η απαγωγική συλλογιστική και η θεωρία παιγνίων σε γεωχωρικά προβλήματα (Κουτσιούμπας 2013)
 • Ανάλυση περιοχών κρίσιμων σημείων χαρτογραφικών γραμμών με τη βοήθεια οφθαλμικών κινήσεων (Μπαργιώτα 2013)
 • Διαδικτυακοί και δυναμικού χάρτες για τη γραφική απόδοση της μικροασιατικής εκστρατείας (Παπαποστόλου 2013)
 • Mountainous Landscape exploration visualizing viewshed changes in animated maps (Μισθός 2014)
 • “Move n’Learn” Μία πρόταση εφαρμογής έξυπνων φορητών συσκευών για περιήγηση σε μουσεία (Κρεμυζάς 2015)
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναριών για την ενίσχυση της γεωχωρικής σκέψης στην εκπαίδευση: εφαρμογή στο μάθημα της γεωργαφίας (Ροσγοβά 2015)
 • Ανάλυση χωρικών εννοιών για την ενίσχυση της χωρικής σκέψης στην εκπαίδευση (Χάρχαρος, 2015)
 • Διερεύνηση γεωχωρικών ικανοτήτων κατά την πλοήγηση σε άγνωστο περιβάλλον (Καρκασίνα 2016)
 • Σχεδιασμός βέλτιστης διαδρομής πλεύσης (Κονταρίνης 2016)