Ερευνητικά Προγράμματα

Πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα

 • Ανάπτυξη χωρικής βάσης ΟΤΑ μετά των οικισμών της χώρας σε ψηφιακό υπόβαθρο κλίμακας 1:50,000, ΕΣΥΕ, 2008-09.
 • Ανάπτυξη λογισμικού ΣΓΠ για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των ΟΤΑ της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων, Υπουργείο Εσωτερικών & ΤΕΕ (Πρόγραμμα «Θησέας» - ΕΣΠΑ), 2008-09.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα GIS, ΤΕΕ, 2009.
 • Χαρακτηρισμός ορεινότητας των Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων και Τοπικών Διαμερισμάτων της Χώρας ΕΣΥΕ, 2009-10.
 • ESDIN — European Spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network (supported by eContent + programme), 2009-11.
 • Χαρτογραφική γενίκευση φυσικών γραμμικών οντοτήτων βασισμένη σε αρχές οπτικής αντίληψης, ΠΕΒΕ-ΕΜΠ, 2010-11.
 • Ανάπτυξη συστήματος ολοκλήρωσης ετερογενών γεωγραφικών δεδομένων ασύρματου δικτύου και δομικής υποδομή ΟΤΕ, ΟΤΕ, 2011-13.
 • Geocrowd - Creating a Geospatial Knowledge World. FP7 - People Marie Curie Actions by the European Commission, 2010-14.
 • Study of the map projections for navigation in the Arctic. National Oceanic & Atmospheric Administration - Center for Coastal and Ocean Mapping/University of New Hampshire, 2012-13.
 • Διαχείριση γεωπληροφοριών μέσω διαδικτύου – Διαδικτυακή χαρτογραφία & χαρτογραφία με πολυμέσα, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, 2013.
 • GI-N2K – Geographic Information: Need to Know: towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system, Erasmus Multilateral Project, Lifelong Learning Programme (LLP), The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2013-14.
 • GEOTHNK Semantic pathways for building a spatially-thinking society, KA3 Multilateral projects, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2013-14.
 • VISTE: “Empowering spatial thinking of students with visual impairment”, EACEA/ ΙΚΥ, 2016-19.