Ερευνητικά Προγράμματα

 • GEO-ACADEMY: Innovative Digital Geo - Tools for Enhancing Teachers’ Digital, Green and Spatial Skills towards an Effective STEAM Education for Sustainable Development (Erasmus+ 2023-2026)
 • INTEGRAL: Intelligent Geotechnologies for Resilient Agricultural Adaptation to Climate Change in Lao PDR (Erasmus+ 2023-2026)
 • GOSTEAM: Cross-cutting Geospatial and Environmental STEAM Instruments for the New Generation (Erasmus+ 2020-2023)
 • CYBERCARTO - Κυβερνοχαρτογραφίες: Ανάπτυξη Ισχυρών Πολυτροπικών Εργαλείων Γεωοπτικοποίησης για την Κατανόηση και Επικοινωνία Γεωχωρικών Δεδομένων (ΕΛΙΔΕΚ 2019-2022)
 • Nautical Charts Generalization (University of New Hampshire 2019-2020)
 • GeoBIM benchmark: reference study on software support for open standards of city and building models (ISPRS Scientific Initiative, EuroSDR 2019)
 • EMME: Environmental Management in the Middle East: Spatial Approaches (Erasmus+ 2018-2021)
 • EPCA: Environmental Protection in Central Asia: Disaster Risk Management with Spatial Methods (Erasmus+ 2017-2021)
 • VISTE: Empowering spatial thinking of students with visual impairment (Erasmus+ 2016-2019)
 • GI-N2K: Geographic Information: Need to Know - Towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system (Erasmus Lifelong Learning Programme / LLP 2013-2016)
 • GEOTHNK: Semantic pathways for building a spatially-thinking society (Lifelong Learning Programme, 2013-2015)
 • Διαχείριση Γεωπληροφοριών μέσω Διαδικτύου - Διαδικτυακή χαρτογραφία & χαρτογραφία με πολυμέσα (ΤΕΕ-ΙΕΚΕΜ 2013)
 • Study of the map projections for navigation in the Arctic. National Oceanic & Atmospheric Administration (University of New Hampshire / Center for Coastal and Ocean Mapping 2012-2013)
 • Ανάπτυξη συστήματος ολοκλήρωσης ετερογενών γεωγραφικών δεδομένων ασύρματου δικτύου και δομικής υποδομής ΟΤΕ (ΟΤΕ 2011-2013)
 • Highway Design and Management: Curricular Reform for Russian Federation - Design and Implementation of Higher Education Master Courses in Russia (EACEA TEMPUS IV 2011-2013)
 • GEOCROWD: Creating a Geospatial Knowledge World, Initial Training Network (FP7 People - Marie Curie Actions 2010-2014)
 • Χαρτογραφική γενίκευση φυσικών γραμμικών οντοτήτων βασισμένη σε αρχές οπτικής αντίληψης (ΠΕΒΕ-ΕΜΠ 2010-2011)
 • ESDIN: European Spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network (2009-2011)
 • Χαρακτηρισμός ορεινότητας των Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων και Τοπικών Διαμερισμάτων της Χώρας (ΕΣΥΕ 2009-2010)
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα GIS (ΤΕΕ 2009)
 • Χαρτογραφική γενίκευση φυσικών γραμμικών οντοτήτων βασισμένη σε αρχές οπτικής αντίληψης (ΕΜΠ ΠΕΒΕ 2008-2010)
 • Ανάπτυξη χωρικής βάσης ΟΤΑ μετά των οικισμών της χώρας σε ψηφιακό υπόβαθρο κλίμακας 1:50,000 (ΕΣΥΕ 2008-2009)
 • Ανάπτυξη λογισμικού ΣΓΠ για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των ΟΤΑ της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων (ΥΠΕΣ-ΤΕΕ ΕΣΠΑ «Θησέας» 2008-2009)