Υποδομή Εργαστηρίου Χαρτογραφίας

lab equip

lab facil2

colorcalib2

eyetracking2

lab facil0

Υλικό

 • Επιτραπέζιοι υπολογιστές (desktops)
 • Φορητοί υπολογιστές (laptops)
 • Tablets
 • Συσκευές εκτύπωσης (color laser A3)
 • Συσκευές σάρωσης (Α3)

Λογισμικό

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Σχεδιαστικά πακέτα (CAD)
 • Στατιστικά πακέτα
 • Λογισμικό εσωτερικής ανάπτυξης (in house software, με έμφαση στη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα)

Εξειδικευμένος εξοπλισμός

 • Σύστημα Διαχείρισης Χρώματος (i1-iO και Judge II της x-rite)
 • Σύστημα καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων (ViewPoint Eye Tracker PC60 της Arrington Research)

Αρχείο έντυπου υλικού

 • Σειρές χαρτών ΓΥΣ 50Κ, 100Κ, 250Κ, 500Κ, 1Μ
 • Ναυτικοί χάρτες ΥΥΠΝ και ξένων χωρών
 • Χάρτες ΕΣΥΕ 200Κ
 • Αεροναυτικοί χάρτες (ελληνικοί και ξένοι) 500Κ, 1Μ, 2Μ
 • Εθνικοί άτλαντες διαφόρων χωρών

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ