Πιστωτικές Μονάδες ανά Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών ΣΑΤΜ-ΜΓ

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus και για την ολοκλήρωση της συνεργασίας των πανεπιστημίων καθώς και διευκόλυνση των φοιτητών μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αναρτούμε την αντιστοίχιση των πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών ΣΑΤΜ-ΜΓ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ECTS