ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 άρθρο 27, την με αριθ.πρωτ. 144363/Ζ1/01-09-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την  αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργική Απόφαση

ο Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής:

1.      Τοπογραφίας

2.      Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού

3.      Έργων Υποδομής & Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι εκλογές για κάθε Τομέα θα διεξαχθούν την Πέμπτη 09/11/2017 και ώρα 10.00 έως 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής (ισογ. κτ. Βέη) ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής. Εφόσον προκύψει η ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί άμεσα την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο και ώρα από 13.00-14.00

Υποψηφιότητες υποβάλλονται από την Τετάρτη 25/10/2017 έως την Τετάρτη 01/11/2017 στη Γραμματεία της Σχολής το αργότερο έως και ώρα 14.00 της καταληκτικής ημερομηνίας. Η ανακήρυξη των υποψήφιων Διευθυντών Τομέων γίνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης των Τομέων μέχρι και την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, οι οποίοι δεν κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, εκτός αν είναι Διευθυντές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ –και εφόσον υπάρχουν- τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα.

Οι εκλέκτορες οφείλουν να έχουν μαζί τους αστυνομική ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.

Ο Κοσμήτορας

Μαρίνος Κάβουρας