ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. Σ.Α.Τ.Μ. 29/03/2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στη συνεδρίαση της Πέμπτης 29/03/2018, αποφάσισε ότι υποστηρίζει το δίκαιο αίτημα των φοιτητών της Σχολής για την προκαταβολική απόδοση των χρηματικών αποζημιώσεων όσων εξ αυτών συμμετέχουν στις ΜΓΑ ΙΙ, γιατί έτσι διασφαλίζεται η επί ίσοις όροις δυνατότητα συμμετοχής όσων από τους φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Δηλώνει τη στήριξη των προσπαθειών που, διαχρονικά, καταβάλλουν οι Πρυτανικές Αρχές του ΕΜΠ για την ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Α.Τ.Μ.