ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Α.Τ.Μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Α.Τ.Μ.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ δείτε τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ δείτε τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ δείτε τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής