ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21/6/2018 ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21/06/2018 

ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Η Γ.Σ. της Σχολής Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π. στην ανοικτή συνεδρίαση της 21/06/2018, τελούσα σε νόμιμη απαρτία, ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία (29/33 θετικές ψήφοι) την εισήγηση «Αναπτυξιακοί άξονες της ΣΑΤΜ» επί της αρχής.

Το κείμενο αναρτάται στον ιστότοπο της Σχολής  για ενημέρωση και διαβούλευση με όλη την κοινότητα της ΣΑΤΜ.   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Βελτιώσεις και παρατηρήσεις  επί του κειμένου οι οποίες θα υποβληθούν από τα μέλη της Σχολής και τους φοιτητές, θα τύχουν επεξεργασίας από επιτροπή το φθινόπωρο του 2018, και θα συζητηθούν με χρονικό στόχο ολοκλήρωσης το  τέλος του έτους.

Παράλληλα, το εν λόγω κείμενο κοινοποιείται στο Τ.Α.Τ.Μ. Α.Π.Θ. και στον ΠΣΔΑΤΜ, σε μια επιδίωξη κοινής γραμμής και στρατηγικής για την ειδικότητα του Α.Τ.Μ. .