Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων για το JISDM2019

4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring, 15-17 May 2019, Athens, Greece

Web: www.jisdm2019.survey.ntua.gr

Κατόπιν αιτημάτων αρκετών συναδέλφων ανακοινώνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων για το 4ο Διεθνές Συμπόσιο Joint International Symposium on  Deformation Monitoring (JISDM) έως και την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Η Οργανωτική Επιτροπή

4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring