ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (έως 14/02/2019)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (έως 14/02/2019)

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έγινε στη Γ.Σ. της Σχολής στις 13/09/2018, οι τακτικές ΓΣ της Σχολής, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018-19, προγραμματίζονται στις παρακάτω ημερομηνίες:

- 14η ΓΣ 2018: 18/10/2018

- 15η ΓΣ 2018: 22/11/2018

- 16η ΓΣ 2018: 06/12/2018

- 17η ΓΣ 2018: 20/12/2018

-  1η ΓΣ 2019: 17/01/2019

-  2η ΓΣ 2019: 14/02/2019