ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Ιονίου Πανεπιστημίου για Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας & Ελληνικού Πολιτισμού

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας & Ελληνικού Πολιτισμού