ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σ.Α.Τ.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019-2020

 ΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ & ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020   
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ στο μενού "Προπτυχιακές Σπουδές-Ωρολόγια προγράμματα "

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ στο μενού "Προπτυχιακές Σπουδές - Προγράμματα εξετάσεων"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ & ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2019-2020

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Α.Τ.Μ.