ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκλέγονται οι παρακάτω:

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. της Σχολής ο κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος (για τα ακαδ. έτη 2019-2020 και 2020-2021)

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής ο κ. Βαγγέλης Χαρίλαος (για τα ακαδ. έτη 2019-2020 και 2020-2021)

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής η κα Καραμάνου Αλεξάνδρα (για το ακαδ. έτος 2019-2020)

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής ο κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος (για το ακαδ. έτος 2019-2020)

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Βαγγέλης Χαρίλαος (για το ακαδ. έτος 2019-2020)

Πρακτικό Εκλογής