ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕ/ΕΜΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕ/ΕΜΠ: ΑΠΟ 23/10/2019 ΕΩΣ 31/10/2019

ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ