ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΤΟΥΣ 2019-2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΤΟΥΣ 2019-2020 ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1271/9-4-20)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»(Αρ.Πρωτ.: 45051 /Z1/10 - 04 - 2020)