ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, θα συνεδριάσει την Παρασκευή 22/5/2020,  και ώρα 9:30 μέσω τηλεδιάσκεψης.