ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκλέγονται οι παρακάτω:

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής ο κ. Τζελέπης Νικόλαος, με αναπληρωματικό τον κ. Ζαχαρή Ευάγγελο (για το ακαδ. έτος 2020-2021)

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής η κα Κασσιού Σοφία (για το ακαδ. έτος 2020-2021)

Πρακτικό Εκλογής