ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντών Τομέων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. για το ακαδ. έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, εκλέχτηκαν οι ακόλουθοι:

  • Τομέας Τοπογραφίας
    Βασίλειος Γκίκας, Καθηγητής
  • Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού
    Γεώργιος Φώτης, Καθηγητής
  • Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης
    Ιωάννης Ναλμπάντης, Αναπλ. Καθηγητής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ