ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξ αποστάσεως διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων το ΕΜΠ έχει εξασφαλίσει για ένα έτος την προσωποποιημένη πρόσβαση όλου του διδακτικού  προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ – σύνολο 1400 προσβάσεις) στην πλατφόρμα Webex της Cisco.  Η Ιδρυματική πρόσβαση του ΕΜΠ στην πλατφόρμα Webex επιτρέπει τη δημιουργία ακροατηρίου έως 1000 άτομα για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Επίσης, για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή μαθημάτων υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του Microsoft Teams μέσω του συστήματος ΔΗΛΟΣ, δηλ. με χρήση των ιδρυματικών λογαριασμών των μελών του ΕΜΠ. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ζωντανή διάλεξη είναι 250.

Προς Διδάσκοντες

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στις Σχολές του ΕΜΠ θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου στο mycourses.ntua.gr ή όποια άλλη πλατφόρμα/ιστότοπο μαθημάτων χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες. Σκοπός είναι να έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές μέχρι να αποκτήσουν κεντρικό λογαριασμό στο Ίδρυμα. Για τη συμμετοχή των πρωτοετών φοιτητών στα εξ αποστάσεως (μέσω Webex, Teams ή αντίστοιχο) μαθήματα θα πρέπει να γίνεται ανάρτηση του συνδέσμου (link) της διάλεξης στις αντίστοιχες ανακοινώσεις (στο mycourses.ntua.gr ή όπου αλλού).

Προς  Πρωτοετείς Φοιτητές

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας στη Σχολή σας στο ΕΜΠ θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα mycourses.ntua.gr (https://mycourses.ntua.gr/) ή όποια άλλη πλατφόρμα/ιστότοπο μαθημάτων χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες, όπου εμφανίζονται σε όλες τις Σχολές τα μαθήματα με το εκπαιδευτικό υλικό τους. Ακολουθώντας τους συνδέσμους που εμφανίζονται στις σελίδες των μαθημάτων θα έχετε πρόσβαση και στις εξ αποστάσεως διαλέξεις. Στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή "Εργαλεία -> Ανακοινώσεις".

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ